Uvítanie do života

Uvítanie dieťaťa do života (obyvateľ mesta) – poplatok 0,-€
Uvítanie dieťaťa do života (ak nie sú rodičia prihlásení na trvalý pobyt v meste) – poplatok 20,- €

Vybavené podľa dohody, prízemie – kanc. č. 1 – Ľubica Négerová.

Zdieľať tento príspevok.