Zmena mena

Chcete po rozvode (do 3 mesiacov ) prijať svoje predošlé priezvisko?

Potrebné doklady:

  • vyplnená žiadosť o zmenu priezviska (tlačivo obdržíte na matričnom úrade)
  • právoplatný rozsudok o rozvode
  • rodný list žiadateľa
  • sobášny list
  • občiansky preukaz

Poplatok: bez poplatku

Vybavené : podľa dohody

U koho: Matrika – prízemie, kancelária č. 4 – Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.