Zmena mena

Chcete po rozvode prijať svoje predošlé priezvisko?

Potrebné doklady:

  • vyplnená žiadosť o zmenu priezviska (tlačivo obdržíte na matričnom úrade)
  • právoplatný rozsudok o rozvode
  • rodný list žiadateľa
  • sobášny list

Poplatok : bez poplatku
Vybavené : podľa dohody
U koho: správne oddelenie, prízemie – kanc. č. 1 – MATRIKA Valéria Buličková

Zdieľať tento príspevok.