Žiadosť o informácie

Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Potrebné podklady :

  • písomná žiadosť doručená osobne, poštou, e-mailom [pdf] Tlačivo

Poplatok za vyhotovenie fotokópie, poštovné, podľa sadzobníka. Vybavené do 8 pracovných dní, vybavuje Zuzana Lancková, sekretariát primátorky – kanc. č. 6.

Zdieľať tento príspevok.