Výherné prístroje

Mesto Kremnica v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o hazardných hrách”) rozhoduje o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, a to na obdobie jedného kalendárneho roka.

K udeleniu individuálnej licencie je potrebné predložiť žiadosť, ktorá spĺňa náležitosti podľa § 20 zákona o hazardných hrách a uhradiť správny poplatok vo výške 1.500,- eur za každý výherný prístroj (za zmenu licencie na základe oznámenia je poplatok 200,- eur).

Individuálna licencia sa udelí najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti o udelenie individuálnej licencie.

Vybavuje Ivana Antalová, tel. 045/6782728, e-mail: ivana.antalova@kremnica.sk

Zdieľať tento príspevok.