Nehnuteľnosť

Potrebujete

  • identifikovať nehnuteľný majetok v katastrálnom území Kremnica (osobne vybavíte cez stránkové dni – jednoduché identifikácie na počkanie, zložitejšie do 30 dní – bez  poplatku)
  • odkúpiť pozemok mesta (na základe žiadosti, žiadosť si vypisuje sám žiadateľ osobne prípadne na základe konzultácie s oddelením mestského majetku a priloží snímku z katastrálnej mapy)
  • prenajať pozemok mesta (na základe žiadosti žiadosť si vypisuje sám žiadateľ osobne prípadne na základe konzultácie s oddelením mestského majetku a priloží snímku z katastrálnej mapy)
  • poskytnúť informáciu k právnemu stavu zápisov nehnuteľností pre obyvateľov (osobne – bez poplatku)
  • vydať stanovisko k vyňatiu z LPF a PPF (tlačivo získate na Obvodnom pozemkovom úrade, stanovisko na základe tejto žiadosti vybavíme bezplatne do 30 dní)
  • ohlásiť zmenu druhu pozemku  –  [pdf] Tlačivo

Vybavuje Miškóciová č.dv. 8 na poschodí, tel. číslo: 678 27 28

Zdieľať tento príspevok.