Nová webstránka Kremnice

Mesto Kremnica spustilo do testovacej prevádzky novú webstránku, ktorá má ambíciu stať sa denným zdrojom informácií nielen pre Kremničanov, ale aj obyvateľov mikroregiónu a turistov. Stránka vznikla na pôde mestského úradu, na otázky odpovedá administrátor stránky Silver Jurtinus.

Prečo nová webstránka vznikla?
Stará internetová prezentácia mesta už neplnila dobre svoj účel a bolo potrebné zmeniť jej architektúru. Zmena existujúcej stránky sa však ukázala ako náročná úloha, jednoduchšie bolo vytvoriť úplne novú stránku s novou štruktúrou a na inej platforme.

Čo nové stránka prinesie?
Nového na stránke je veľa. Je vybudovaná podľa odporúčaní Transparency International, takže znesie najprísnejšie kritériá hodnotenia transparentnosti samospráv. Na starej stránke bol napríklad problém nájsť konkrétne uznesenie, keď ste nevedeli, kedy bolo prijaté. Nová stránka obsahuje vyhľadávanie pomocou kľúčových slov, teda vždy ľahko nájdete čo hľadáte a to nielen v článkoch, uzneseniach alebo VZN, ale napríklad aj preplatené faktúry alebo zmluvy, ktoré mesto uzavrelo. Stránka je prehľadnejšie členená, pribudol kalendár podujatí, diskusia a mnoho iného.

Na prvý pohľad stránka nepôsobí ako web samosprávy, ale ako spravodajský portál.
Áno, je to zámer. Stránka má byť denným zdrojom informácií a je koncipovaná tak, aby si Kremničania zvyknutí denne čítať správy na internete klikli aj na web mesta a dozvedeli sa niečo nové. Zároveň by však nemal byť problém ani pre občasného návštevníka alebo turistu vyhľadať informáciu, ktorú potrebuje. Ambíciou stránky je spojiť Kremnické noviny, mestský rozhlas, úradnú tabuľu, vývesné skrinky a kroniku mesta do jedného celku, kde 24 hodín denne 365 dní v roku nájdete čo vás zaujíma. Návštevník si bude môcť navyše pozrieť aj video, alebo si vďaka nej nájde prácu.

Ako dlho bude stránka fungovať v testovacom režime?
Testovací režim má slúžiť na vychytanie múch pričom stará stránka bude počas testovacej prevádzky stále prístupná. Nová stránka ešte nie je 100% naplnená obsahom, chýbajú nejaké dokumenty, fotografie, je potrebné dotiahnuť niektoré detaily. Ale testovanie je aj priestorom pre občanov, organizácie, kluby, podnikateľov, aby sa s pripravovanou stránkou oboznámili, pomohli pri tvorbe obsahu a propagovali svoje aktivity. Rovnako chceme poprosiť dopisovateľov Kremnických novín, tradičných ale aj potenciálnych, aby posielali svoje články, fotografie alebo námety, aby nová stránka bola skutočne stránkou občanov mesta Kremnica. Sme zvedaví, ako bude nová stránka prijatá a tešíme sa na všetky názory.

Zdieľať tento príspevok.