Záhradkárska jeseň – Kremnické jablko 2011

Záhradkárska jeseň – Kremnické jablko 2011

Po krásnom a dlhotrvajúcom babom lete sme sa na začiatku októbra z jedného dňa na druhý ocitli v pravej jeseni, so sychravým počasím, zablatenými cestami,  s náhlym ochladením ale i s farebným lístím na stromoch a kríkoch. Prechod sme zaznamenali práve keď vrcholila výstava Kremnické jablko 2011. Záhradkári v Kremnici pomyslene zamkýnajú svoje záhradky v prvom týždni októbra kedy sa koná výstava Kremnické jablko. V tomto roku záhradkári prežili rok, ktorý zaznamenal všetky extrémy počasia. Hneď na jar prišiel mráz, ktorý spálil najmä orechy, v apríli sme registrovali extrémne sucho, spadlo iba 15,1 mm zrážok, z toho polovica v posledný aprílový deň. Keď sa začínali na stromoch vyvíjať plody jabĺk a hrušiek padol na záhradky ľadovec, ktorý z väčšej časti poškodil najmä jadrové ovocie. Jún a júl boli veľmi mokré mesiace v ktorých padlo 134 resp. 143 mm  zrážok. Za nimi nasledoval zrážkovo podpriemerný ale teplý august a veľmi suchý,  slnečný  september. Takéto extrémy v počasí si nepamätáme. Na úrode v záhradkách sa to výrazne neprejavilo. Záhradkári aj napriek premenlivému počasiu zbierali krásne zemiaky, dozreli paradajky, ktoré len v malej miere postihla pleseň, nadpriemerná bola koreňová zelenina a tí záhradkári, ktorí v minulosti nevypíli bystrické slivky brali i z týchto úrodu, nechytili šárku. Spokojnosť možno vysloviť i s úrodou jabĺk a hrušiek, ktoré boli čiastočne poškodené ľadovcom.

Mnohí záhradkári využívajú svoje záhradky už skôr len na oddych a relax po práci. Ale mnohí pochopili, že zo záhrad môžu mať aj úžitok a dopestujú si ekologicky čistejšie ovocie a zeleninu ako si nakúpia v obchodných reťazcoch. Čo si dopestujeme doma má pre nás väčšiu hodnotu ako to nakúpené. Vieme, že na domáce produkty nedávame toľko chémie ako veľkopestovatelia na tie čo sa predávajú v obchodoch. Záhradkár tým svojou poctivou prácou chráni zdravie svoje a svojej rodiny, radšej húsenicu alebo vošku zničí mechanicky, aby obmedzil používanie chémie.

Už tradične, záhradkári v 1. týždni októbra spolu s mestom Kremnica organizujú výstavu na ktorej chcú ukázať výsledky svojej celoročnej práce. V tomto roku sa výstava uskutočnila v krásnych, historických priestoroch Bellovho domu, v ktorých na začiatku 19. storočia komponoval svoju hudbu hudobný skladateľ J.L. Bella. Na výstave sa zúčastnilo približne 40 pestovateľov a dodali na výstavu viac ako 180 súťažných exponátov. Prím v tomto roku hrali jablká,  vystavených bolo viac ako 50 vzoriek. Prevahu mali jablká odrody Rubín a Rubinola. Tieto odrody majú asi najväčšie zastúpenie v kremnických záhradkách. Na prvom mieste sa však umiestnilo  jablko Gloster, dopestoval ho záhradkár z Kremnických Baní pán Milan Kuruc. Slovenský zväz záhradkárov udelil cenu Základnej organizácie najväčšiemu jablku na výstave, odrody Gloria Mundis, dopestoval ho pán Anton Žabka z Kremnice. Jablko malo hmotnosť viac ako 500 gramov.

Hrušky vystavovalo 20 vystavovateľov. Hodnotiacej komisii sa najviac páčila odroda Boskopská, od pestovateľky  pani Zuzany Gretschovej z osádky na Šibeničnom vrchu. V kategórii zeleniny zaujala komisiu kapusta. Pestovateľ Ladislav Beňo,  ju priniesol  zo svojej záhradky na Krahuliach, v drobnom ovocí zvíťazila lieska Halská, ktorú priniesla pani Lichtnerová zo záhrady spod Galandovho majera. Divákom sa najviac páčila tekvica Goliáš, s hmotnosťou viac ako 40 kg. I v tomto roku už po tretí krát sa degustovali destiláty a likéry vyrobené kremnickými záhradkármi. Komisii najviac chutila hruškovica od pani Heleny Ertlovej, ktorá bola esteticky stvárnená hruškou vo fľaške s destilátom. Do kategórie aranžmány boli zaradené stánok Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Jeseň na Veterníku, ktorý vyhotovila pani Katarína Varhanovská a stánok s ovocím a zeleninou Spojenej školy internátnej v Kremnici. V tomto poradí sa aranžmány i umiestnili.

Všetkým víťazom blahoželáme.  Ďakujeme sponzorom, Martinovi Varhanovskému, Róbertovi Rothovy a cenami prispel i Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Kremnici, ktorý pre kategórie jablko a hruška vyhotovili vkusné jablko i hrušku aby víťazom pripomínalo ich úspech v pestovateľskom roku 2011.

Zdieľať tento príspevok.