Kremnické sympózium medailí

Kremnica sa v októbri opäť stala miestom tvorivého stretnutia piatich umelcov – medailérov, ktorí sa zúčastňujú 11. ročníka Medzinárodného sympózia medailí, organizovaného NBS – Múzeom mincí a medailí Kremnica. Sympóziá sa konajú spravidla každé dva roky už od roku 1983, vtedy ešte s československou účasťou. Od roku 1988 majú kremnické medailérske sympóziá medzinárodný charakter, s účasťou štyroch zahraničných autorov a jedného zo Slovenska. Počas pobytu v Kremnici spoznávajú nielen bohatú históriu mesta, dejiny mincovníctva a medailérstva, ale aj súčasný výtvarný život Kremnice. Sympózium sa tak stáva priestorom pre vzájomné spoznávanie, výmenu skúseností a tvorivú prácu.

Tento rok sa medzinárodného sympóziá zúčastňujú Valeria Koshkina z Ruska, Natasha Ratcliffe z Veľkej Británie, Mirena Zlateva z Bulharska, Sebastian Mikołajczak z Poľska a domácu výtvarnú scénu zastupuje Alojz Drahoš. Počas svojho štvortýždňového pobytu v Kremnici vytvoria medailéri návrhy na jednu razenú a päť liatych medailí, ktoré sú realizované v kremnickej mincovni a v dielňach umeleckých odlievačov. Kolekcia sympoziálnych medailí obohatí zbierku múzea, ktorej súčasťou je už viac ako 500 medailí od takmer 60 popredných autorov z celého sveta, vytvorených na predchádzajúcich ročníkoch podujatia. Časť medailí je súčasťou numizmaticko-historickej expozície múzea Líce a rub peňazí. Kompletnú zbierku medailí z kremnických sympózií od roku 1983 predstavuje publikácia pod názvom Kremnické sympóziá medailí 1983 – 2009, ktorú pri príležitosti jubilejného 10. ročníka vydala Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí.

Výber sympoziálnych medailí od roku 1983 spolu s dielami z tohtoročného sympózia budú môcť priaznivci medailérskeho umenia vidieť na výstave KREMNICKÉ SYMPÓZIÁ MEDAILÍ / XI. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM MEDAILÍ KREMNICA, ktorej vernisáž sa uskutoční v sobotu 12. novembra 2011 o 14.00 hod. v galerijných priestoroch múzea na Štefánikovom námestí 33/40 v Kremnici. Na výstavu, ktorá potrvá do konca roka, Vás srdečne pozývame.

Erika Grniaková

Zdieľať tento príspevok.