Jubileum

  • Okrúhle životné jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a viac ročných organizované štvrťročne v Klube dôchodcov a v Domove dôchodcov – poplatok 0,- €
  • Individuálne životné jubileum (na požiadanie pripraviť obrad v obradnej miestnosti MsÚ) – poplatok 10,- €
  • Obrad „Strieborná svadba“, „Zlatá svadba“ … v obradnej miestnosti MsÚ – poplatok 20,- €
  • Prijatie maturantov (príp.vojakov) na radnici po 50. a 60. rokoch … – poplatok 10,- €
  • Iné obrady: Výročie oslobodenia mesta, Deň víťazstva, Výročie SNP, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, výročia škôl a rôznych spoločenských organizácií na území mesta, Rozlúčka s materskou školou, Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Gymnáziu, ŠÚVke a SOU pre sluchovo postihnutú mládež, Deň pamiatky zosnulých, Záleží mi na mojom okolí, Jablko roka, prijatia rôznych hostí a delegácií primátorkou mesta, Zechenterova Kremnica, Bellov festival – prijatie hostí… – bez poplatku

Vybavené podľa dohody, prízemie – kanc. č. 1 – Ľubica Négerová.

Zdieľať tento príspevok.