Sobáš

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky – 199 €

Iné poplatky:
Poplatok za svadbu v:
1/sobášnej miestnosti MsÚ  – 20 € / pre občanov matričného obvodu Kremnica 15 €
2/ Radnej sieni MsÚ – poplatok 60 € /pre občanov matričného obvodu Kremnica – 40 €
3/ Kočiareň MsÚ – poplatok 60 € /pre občanov matričného obvodu Kremnica – 40 €

Sobáš v exteriéri:
–   Mestský hrad –  poplatok  250,- €
–   hotel Golfer, Stred Európy na Kremnických baniach,  na Skalke, motorest Zlatý strom – poplatok  200 €

Vybavené podľa dohody, prízemie – kanc. č. 1:
Mgr. Ľuba Ďurčová – vedúca oddelenia organizačného a správneho
Kontakt : 045/6742840, 045/6482795

Zdieľať tento príspevok.