Policajný zápisník: august – november 2011

Mestská polícia v Kremnici riešila za obdobie august – november 2011 celkovo 262 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 22 priestupkov v zmysle zákona odložených alebo uložených, v 6 tich prípadoch bola vec pre podozrenie z trestného činu odovzdaná orgánom činným v trestnom konaní, 121 priestupkov bolo vyriešených napomenutím a 82 bolo  vyriešených v blokovom konaní. 31 priestupkov je v stave objasňovania.  Najväčší počet priestupkov bol proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, proti majetku a za porušovanie VZN č. 13/1995 o zákaze konzumovania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v meste Kremnica. Za toto obdobie museli príslušníci použiť donucovacie prostriedky v 25 prípadoch a  predviedli 10 osôb. Odchytených bolo 11 psov a v rámci pultu centralizovanej ochrany bolo vykonaných 58   výjazdov.

 

„Ochranca kvetín“

Dňa 31.08.2011, vo večerných hodinách,  sa 53 ročný Ján H. už nevydržal pozerať na týrané kvety v črepníkoch, ktoré sa nachádzali v spoločných priestoroch bytového domu na ulici Dolná, v ktorom býva. Potom ako si dodal tekutej odvahy, začal oslobodzovať jeden kvet za druhým a doprial všetkým koreňom dostatok svetla, kyslíka a slobody. Črepníky pre istotu porozbíjal a držal sa toho, že zem patrí na zem. Veď nie len tak pre nič za nič sa rovnako volajú. Keď na jeho dvere zaklopala privolaná hliadka MsP, Ján H. si už zrejme chystal zaslúženú večeru, nakoľko po otvorení bytových dverí vybehol na chodbu s kuchynským nožom v ruke a pritom kričal „zabijem ťa“. Príslušníci MsP nevedeli koho z nich konkrétne myslí a tak pre istotu obaja použili hrozbu zbraňou a ochrancu kvetín odzbrojili. Nakoľko aj následne kládol Ján H. aktívny odpor, boli voči nemu použité donucovacie prostriedky.  Ján H. bol odovzdaný príslušníkom PZ a posádke sanitky RZP. Vo veci ďalej konajú orgány činné v trestnom konaní pre podozrenie z trestného činu.

 

Koniec hereckej kariéry

Dňa  15.11.2011 sa 20 ročný Tomáš T. zo Starej Kremničky vybral gratulovať svojej svokre, ktorá býva v našom meste. Nakoľko svoju svokru nesmierne miluje priviezol so sebou okrem ohnivej vody aj ďalších dvoch gratulantov. Jednalo sa o jeho brata Vladimíra T. a kamaráta Stanislava Š., obaja bytom Stará Kremnička. Potom ako sa dobre posilnili, sa okolo 22,00 hod. rozhodli v rámci spestrenia kultúrneho programu narodeninových osláv zahrať pre prítomných akčnú scénku z niektorého hollywoodskeho filmu. Problém nastal, keď sa všetci traja tak vžili do svojich rolí, že začali všetko okolo seba rozbíjať. Keďže svokra zrejme nie je veľkým nadšencom akčných filmov a rekvizity ktoré sa pri akčnej scénke rozbíjali patrili jej, vec oznámila na tel.č. 158. Privolané hliadky OO PZ a MsP, ktoré sa dostavili na miesto, zobrali traja akční herci ako súčasť a pokračovanie ich hry a tak sa nebojácne pustili aj do policajtov. Ich nádejnú hereckú kariéru ukončilo až použitie donucovacích prostriedkov zo strany policajtov a ich následné predvedenie na OO PZ v Kremnici, kde bola záverečná klapka krátkeho akčného filmu „Smrtonosná svokrina pasca I“. Vec je ďalej v riešení OO PZ Kremnica.

 

Nežiadaná návšteva

Dňa 05.11.2011 v doobedňajších hodinách sa 50 ročný Dušan G.  rozhodol niekoho námatkovo poctiť svojou návštevou a tak mu spríjemniť sobotňajšie dopoludnie. Veď „hosť do domu, ….možno aj pol deci k tomu“, či? Ako vhodný sa mu javil rodinný dom na ulici S. Chalúpku a potom ako si otvoril bráničku sa rezkým krokom dostal ku vchodovým dverám. Nechcel byť otravný a zbytočne preháňať majiteľa domu a nakoľko vchodové dvere mali presklenie, našiel vhodný nástroj – skalu, a touto sklo na dverách rozbil. Potom ako zistil, že tieto dvere sa zvnútra otvoriť nedajú a v druhých náprotivný ch vchodových dverách spozoroval kľúč zvnútra, zobral opäť svoj nástroj a poď ho na druhý platný pokus. Zopakoval úkon so sklom na dverách, vopchal ruku dnu, odomkol si a už bol na návšteve. Keďže nechcel byť hulvát, zohol sa  a pekne všetky väčšie črepiny povyhadzoval do záhrady. Ako sa už chystal pokračovať v návšteve  ďalších miestností domu, ostal v šoku ako pri „blízkom stretnutí tretieho druhu“. Dôvodom bolo, že cez rozbité okno na dverách sa z vonku na neho pozerá niekto, kto sa náramne podobá na mestského policajta v uniforme. Dušan G. je ale ostrieľaný , zachoval veľkú duchaprítomnosť a tak z jeho úst vyšlo „servus a ty čo tu?“ V zápätí zrejme ostal v neistote a tak sa možno sám seba a možno hliadky MsP nahlas opýtal „a teraz čo?“ Nakoľko odpoveď príslušníkov MsP na túto otázku sa mu nepozdávala, rozhodol sa dialóg s hliadkou ukončiť vetou „tak zatiaľ sa majte, ja už asi pôjdem do mesta“ ako povedal tak aj začal konať a pretože nereagoval ani na výzvy príslušníkov MsP boli voči nemu použité donucovacie prostriedky a následne bol Dušan G. odovzdaný príslušníkom PZ ako osoba pristihnutá pri páchaní trestného činu. Ďalej vo veci konajú orgány činné v trestnom konaní pre podozrenie z trestného činu. Dušanovi G. takto hrozí blízka návšteva štátneho zariadenia, ktoré už dobre pozná.

 

Mgr. Roman Brhlík, náčelník MsP v Kremnici

Zdieľať tento príspevok.