KORUNA – PENGŐ – FORINT

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica pozýva na výstavu KORUNA – PENGŐ – FORINT (Maďarská mena 1848 – 2011), ktorá bude trvať od 20. 12. 2011 do 3. 3. 2012 a sprístupnená bude vo výstavnom kabinete expozície Líce a rub peňazí na Štefánikovom námestí 10/19 v Kremnici.

Výstava je venovaná dvom obdobiam novodobých maďarských menových systémov – maďarskej revolúcii 1848 – 1849 a pokusom L. Kosutha v emigrácii o finančné zabezpečenie jej pokračovania, a najmä obdobiu 1918 – 2011 a jeho dramatickým udalostiam. Menový vývoj zasadzuje do širších súvislostí. Okrem samotných platidiel približuje návštevníkovi aj dobové reálie, predovšetkým dokumenty so vzťahom k mene alebo územným zmenám, propagačné plagáty a zábery z každodenného života. Viaceré aspekty menového vývoja v Maďarsku porovnáva so situáciou v Československu, resp. na Slovensku. Autorom výstavy je Ing. Zbyšek Šustek, CSc.

Zdieľať tento príspevok.