Aký bol rok 2011 a čo nás čaká v roku 2012

Obdobie vianočných a novoročných sviatkov využívam na bilancovanie predchádzajúceho roka a snažím sa odhadnúť budúcnosť. Ťažké je to v rodine, ešte ťažšie v živote a hospodárení mesta.

Financie

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme v decembri schvaľovali rozpočet pre rok 2012. Vychádzali sme zo skúseností z posledných rokov. Najvýznamnejším príjmom mestského rozpočtu sú tzv. podielové dane prerozdeľované z rozpočtu štátu. Aby sme si vedeli predstaviť, v akom turbulentnom prostredí sa nachádzame, uvediem niekoľko čísel.

Pri vstupe do roka 2009 bol predpoklad ministerstva financií pre mesto Kremnica vo výške 1909 tis. EUR. V marci 2009 sme si sami skorigovali toto číslo a v rozpočte sme ho znížili o 10% s tým, že som sa zaviazala pred poslancami, že dokážeme znížiť výdavky mesta. Skutočnosť bola 1771 tis. EUR. Rok 2010 sme už začínali s predpokladom, že podielové dane budú vo výške 1715 tis. EUR, skutočnosť bola nakoniec len 1460 tis. EUR. Predpoklad ministerstva financií pre rok 2011 bol 1757 tis. EUR, ale skutočnosť bola 1689 tis. EUR. Keď si k týmto číslam pripočítame infláciu, vyzerajú ešte horšie.

Počas roka 2011 sme museli zvládnuť ešte jeden problém, a to prefinancovanie poslednej splátky za rekonštrukciu základnej školy. Na  273 tis. EUR, ktoré nám mali byť vrátené z eurofondov do 90 dní, sme čakali pol roka. Posledné dva mesiace nám už skutočne chýbali a situáciu sme dokázali zvládnuť len vďaka výpomoci Mestských lesov Kremnica.

Keby sme neboli opatrní, keby sme vytrvalo neznižovali výdavky v mestskom hospodárení, dnes by sme mali problémy s mestskými financiami. Tu by som sa chcela poďakovať najmä mojim najbližším spolupracovníkom, pánovi prednostovi a zamestnancom mestského úradu, ktorí pochopili situáciu a skutočne trikrát otočili každé euro, kým sa rozhodli ho použiť. Je to rovnako ako v rodine. Môžete si dovoliť len toľko, aké sú vaše príjmy. Inak hrozí, že vám zaklope na dvere exekútor.

Zároveň sme postupne počas posledných piatich rokov znížili o 12% stav pracovníkov na mestskom úrade a v príspevkových organizáciách mesta. Nebolo to jednoduché, ale bolo to jediné riešenie, ako znížiť výdavky na mzdy. Na druhej strane však pribudli úlohy spojené s europrojektami a s novými agendami, ktoré vyplynuli zo zmien zákonov. Štátna byrokracia sa nezaprela a bujnie, zamestnanci úradu sa s tým museli a musia vyrovnať.

Poznamenávam, že pri všetkých týchto „škrtoch“ sme nesiahli na školy a školské zariadenia, pretože dávame dôraz na vzdelávanie našej budúcej generácie. Obávam sa, že v roku 2012 bude finančná situácia podobná ako v predchádzajúcich rokoch. Prognózy makroekonómov nedávajú veľké nádeje. Očakávam, že už schválený rozpočet budeme musieť opäť korigovať smerom dole, pretože očakávané príjmy podielových daní vo výške 1755 tis. EUR sa nenaplnia. Tiež budeme musieť úverom vyriešiť spolufinancovanie europrojektov, na čo však máme dostatočnú rezervu. Úverové zaťaženie mesta je vo výške 26%.

Projekty

Myslím, že všetci občania sledovali počas roka priebeh prác na obnove Štefánikovho námestia a Mestského kultúrneho strediska. Hodnota obidvoch týchto rekonštrukcií predstavuje 2 mil. EUR.  Viem, že sa viackrát zdvihla vlna kritiky voči realizácii týchto projektov. Nebolo všetko jednoduché a neprebiehalo všetko hladko. Ak sa však niekto zúčastnil takýchto veľkých projektov, vie, že počas ich realizácie sa zákonite vyskytnú nečakané okolnosti, ktoré treba riešiť priebežne. Dnes je už vidno, ako práce pokročili, obidva projekty by mali byť dokončené v priebehu tohto roka.

Vďaka poslancom z Lepšej Kremnice a najmä pani poslankyne Volkovej sa rozšírilo detské ihrisko, koncom roka sme rozšírili parkovacie miesta na Matunákovej ulici, na ďalších dvoch miestach sme zabezpečili odvod povrchových vôd z mestských komunikácií.

Pokračujú reštaurátorské práce na obnove Radnice, pretože sme na ne získali zdroje z ministerstva financií. V roku 2012 by mala prejsť obnovou aj baroková fontána na námestí, reštaurátori zabezpečili už jej prekrytie, aby bola chránené pred zrážkami.

Ak to zhrniem, tak napriek veľmi okresaným príjmom mesta, sa nám darí nájsť vonkajšie i vnútorné zdroje na jeho zveľadenie. Nechcela by som zastať v nastúpenej ceste. Mojim osobným cieľom je meniť naše mesto tak, aby bolo príjemnejšie, krajšie a lepšie plnilo potreby jeho obyvateľov. Je to beh na dlhé trate, no ja sa teším z každého – i malého – úspechu.

Ocenenia

V roku 2011 Kremnica zažiarila medzi ostatnými mestami dvakrát. Stala sa „Hlavným mestom biodiverzity“ a získala dve nominácie v súťaži týkajúcej sa obnovy kultúrnych pamiatok „Pamiatka roka“, o čom sme Vás už informovali.

Nové ciele

Podarilo sa nám zrekultivovať staré smetisko, obnovili sme I. Základnú školu, pri II. Základnej škole sme vybudovali ihrisko, obnovili sme obidve materské škôlky, obnovujeme Štefánikovo námestie i Mestské kultúrne stredisko, obnovujeme naše kultúrne dedičstvo. Čo ma však trápi, to sú naši seniori. Charitný dom Útočište potrebuje nové priestory, pretože existujúce zariadenie nespĺňa normy. Črtá sa možnosť presťahovať ho do budovy bývalej nemocnice, pokiaľ mesto zabezpečí opravu alebo výmenu nefunkčného výťahu a úpravu kúpeľní. Ak poslanci mestského zastupiteľstva podporia túto myšlienku, bolo by to riešenie i do budúcnosti. Detský domov Maurícius budovu postupne uvoľní, čím vznikne možnosť rozšíriť služby pre našich starších spoluobčanov.

Opakovane sme podali žiadosť na projekt „Podpora separovaného zberu“. Naša mestská polícia podala tiež žiadosť na projekt rozšírenia kamerového systému, ktorý sa nám osvedčil a zvýšil bezpečnosť a poriadok v meste.

Pokúsime sa získať financie z Fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu strechy a vybudovanie 4 malých bytov v podkroví v mestskom nájomnom dome na Dolnej ulici. Pokiaľ by sa nám to podarilo, mohli by sme uvoľniť Zechenterov dom a zrekonštruovať ho na centrum voľného času pre mladých i staršiu generáciu. Aj samotná Zechenterova záhrada čaká na obnovu.

Nemusím vysvetľovať, že všetko sa točí okolo financií. Snažíme sa o to, aby mestské hospodárenie bolo zdravé a pri vypracovaní projektov a samozrejme pri troche šťastia, sme boli schopní ich aj zrealizovať.

Vážení spoluobčania,
dovolila som si zhodnotiť starý rok a zveriť sa vám so svojimi obavami i nádejami do roka nového. Rada by som Vám zaželala pevné zdravie, pokoj v rodinách, neutíchajúci optimizmus, energiu prekonávať zlo a prekážky a trošičku obyčajného ľudského šťastia. Nenechajte sa ovplyvniť frfľošmi a škarohlídmi. Potom Vás iste neobíde úspech a spokojnosť. Všetko najlepšie v roku 2012.

Zuzana Balážová, primátorka Kremnice

Zdieľať tento príspevok.