Klubové preukazy ASFK už v predaji

Filmový klub, ktorého ambíciou je šíriť umelecky hodnotné filmové diela pôsobí aj pri kine Akropola v Kremnici a nadväzuje na tradíciu klubu náročného diváka, ktorý bol v Kremnici založený v roku 1978. Členom filmového klubu 1115 sa môže stať každý filmový fanúšik, zakúpením členského preukazu ASFK, ktorý stojí €3 a platí jeden kalendárny rok vo všetkých filmových kluboch na Slovensku. Členovia filmového klubu majú zvýhodnené vstupné, klubové filmy premieta kino Akropola každú stredu o 19.00 okrem letných prázdnin.

Okrem toho, že s preukazom FK je kino lacnejšie, bratislavská predajňa KLAPKA.SK s filmologickou a filmovou literatúrou, DVD nosičmi, filmovými soundtrackmi, plagátmi k slovenským i zahraničným filmom a inými filmovými materiálmi má pre držiteľov preukazov ASFK zľavu 15% na tovar z produkcie SFÚ.

Alternatívna, nekomerčná filmová tvorba a jej klubová distribúcia má dnes v každej kultúrnej krajine svoje nezastupiteľné miesto. Asociácia slovenských filmových klubov vznikla v roku 1993 ako výsledok potreby rozšírenia a zastrešenia klubového filmového hnutia na Slovensku. V čase vzniku združovala 28 aktívne pracujúcich filmových klubov, v roku 2011 to už bolo 44 klubov s počtom členov vyše 6000.

FK 1115

Zdieľať tento príspevok.