Dotácie

Žiadosť o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“)

Žiadosť o vyplatenie dotácie na stravu 

 

Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta

Podľa VZN č. 11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica je možné žiadať o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.

[doc]Tlacivo_dotacie

[doc]Vzor pre vyúčtovanie

[pdf] Pravidlá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica 

Vybavuje Ing. Jana Bohumeľová, tel. 045/228 97 13, e-mail: jana.bohumelova@kremnica.sk, kancelária č.8 na poschodí.

 

Zdieľať tento príspevok.