Tržné poplatky – prenájom stánkov na trhovisku

Tržné poplatky – prenájom stánkov na trhovisku

Tržné poplatky boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva číslo 25/02/04 zo dňa 29.4.2002.

Denná platba za jeden železný stánok – 3,32 €
Denná platba z plochy pri predaji z vlastných stolov /stánkov/ – 0,40 €/m2
Denná platba pri predaji z osobného auta – 3,32 €
Denná platba pri predaji z nákladného auta – 3,32 €
Mesačná platba za jeden železný stánok – 30 €

Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta na základe Žiadosti na prenájom trhového miesta na trhovisku v meste Kremnica[doc] Tlačivo 

Trhovisko je umiestnené medzi parkoviskom Jeleň na ulici Pavla Križku a budovou Mestských lesov Kremnica na Zechenterovej ulici č. 2.

Právny predpis:  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica č. 3/2012

Vybavené do 30 dní, oddelenie Technických služieb, Milan Hacek, tel. 045/674 29 51, e-mail: milan.hacek@kremnica.sk

Zdieľať tento príspevok.