Sympózium na počesť Pavla Križku

Pavol Križko patrí medzi významné osobnosti, ktoré žili a pôsobili v Kremnici. Narodil sa 30. mája 1841 v Banskej Bystrici. Do Kremnice prišiel v roku 1861. Pôsobil na evanjelickej škole ako učiteľ. Neskôr sa stal kremnickým archivárom a účtovníkom. Zomrel 25.marca 1902 v Kremnici, kde je aj pochovaný.

Pavol Križko bol zakladateľskou osobnosťou slovenskej archivistiky, zakladajúcim členom a funkcionárom Matice slovenskej. Roku 1890 založil Múzeum mincí a medailí, pôvodne ako vlastivedné múzeum. Na základe jeho iniciatívy bol v Kremnici v marci 1895 založený bratmi Aurelom a Klementom Lehotskými prvý filatelistický spolok na Slovensku s názvom Album.

Na jeho pamiatku sú po ňom v Bratislave, ale aj v iných slovenských mestách pomenované ulice. V Banskej Bystrici a Kremnici sú umiestnené pamätné tabule na domoch, v ktorých žil. Taktiež je zachovaná rukopisná pozostalosť v Štátnom ústrednom archíve v Bratislave a v Literárnom archíve Matice slovenskej. Pamätná medaila Pavla Križku je od roku 1979 udeľovaná zaslúžilým archivárom.

Pri príležitosti 110. výročia úmrtia Pavla Križku sa dňa 28. marca 2012, v čase od 14:00 do 16:00 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici uskutoční sympózium s názvom „Na počesť Pavla Križku“. Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici si každoročne pripomína významné osobnosti dejín Slovenska i Kremnice. Sympózium organizuje v spolupráci s Múzeom mincí a medailí, mestom Kremnica, Základnou školou Kremnica na ulici Pavla Križku a Štátnym archívom.

Jednotlivé príspevky, ktoré odznejú na sympóziu v podaní predsedu Matice slovenskej, ako aj predstaviteľov jej miestnej pobočky, Múzea mincí a medailí a základnej školy priblížia osobnosť Pavla Križku z rôznych pohľadov – ako spisovateľa, archivára, zakladateľa múzea a národovca.

Spestrením sympózia bude hudobný program, ktorým prispejú žiaci ZUŠ J.L.Bellu a členovia ZPOZ. Celá udalosť bude ukončená pietnou spomienkou pri hrobe tejto významnej osobnosti.

Vážení spoluobčania, dovoľte nám srdečne Vás pozvať na pripravované sympózium o jedinečnej osobnosti Pavla Križku.

Organizátori sympózia

Zdieľať tento príspevok.