Policajný zápisník: december 2011 – február 2012

Mestská polícia v Kremnici riešila za obdobie december 2011 – február 2012 celkovo 157 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 12 priestupkov v zmysle zákona odložených alebo uložených, pre podozrenie z trestného činu nebola odovzdaná ani jedna vec orgánom činným v trestnom konaní, 25 priestupkov bolo vyriešených napomenutím a 65 bolo vyriešených v blokovom konaní, 17 priestupkov je v stave objasňovania. Najväčší počet priestupkov bol proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, konkrétne 64, proti majetku 15 a za porušovanie zákona, prípadne VZN držiteľmi psov v meste Kremnica 16 priestupkov. Za toto obdobie museli príslušníci použiť donucovacie prostriedky v 31 prípadoch a predviedli 2 osoby. Odchytených bolo 15 psov, 2 kone a dvaja srnci a v rámci pultu centralizovanej ochrany bolo vykonaných 103 výjazdov. Za toto obdobie bolo v spolupráci s príslušníkmi OOPZ Kremnica vykonaných 13 preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na pobyt, podávanie a požívanie alkoholu maloletým-i a mladistvým-i v pohostinstvách, baroch a pod., ako aj na pobyt bezdomovcov a osôb v pátraní v našom meste.

Nebezpečná cesta

Dňa 01.02.2012 sa Ľubomír Š. z dôvodu neustáleho ochladzovania vonkajšej teploty, rozhodol svoj organizmus pravidelne a rázne zohrievať. Toto zohrievanie vyvrcholilo niekedy v poobedných hodinách na ul. Kutnohorská, kde sa už Ľubomír Š. cítil ako jeden z členov „Fanstickej 4“ a napriek vonkajšej teplote -13 stupňov Celzia, si ľahol do stredu chodníka na sneh a s otvorenými očami upadol do hlbokej meditácie. Z tejto ho z veľkými problémami prebrala privolaná hliadka MsP, postavila ho na nohy, určila mu azimut na ciel jeho cesty a Ľubomír Š. sa pomaly vybral s pravidelnými odchýlkami niekoľkých stupňov k cieľu svojej cesty. Problém nastal, keď za najlepší chodník na svojej púti si vybral hlavnú cestu, kde aj táto nebola pre neho dostatočne široká. Potom ako v strede cesty upadol čelom opäť do meditácie, musela hliadka MsP zastaviť premávku a zmeditovaného a prehriateho Ľubomíra Š. naložiť do služobného vozidla a odviezť k jeho matke.
Potom ako sa za niekoľko dní dostavil na základe predvolania Ľubomír Š. na útvar MsP, vypočul si svoj nový rekord, kde za 25 minút stihol porušiť zákon 9x a 4x ohroziť svoje zdravie a život.

A treba vôbec dvere?

Dňa 13.02. doobeda sa jednoducho-á Mária Š. obyvateľka v jednom nemenovanom mestskom dome historického významu, ktorý stojí hneď vedľa rovnako nemenovanej záhrady historického významu išla presvedčiť pred dom, či jej nenesie poštárka nejaký dôležitý dopis, prípadne príjmový šek. Keď smutne skonštatovala, že “nič”, ani len poštársku čiapku, chcela sa pobrať domov. Vtom si ale na dverách do domu všimla kľučku, a tak začala nad ňou v duchu rozmýšľať: „Kľučka už vyzerá dosť stará. Určite je tu už minimálne táááák, čo ja viem? Dlho! A možno aj viac? Je dosť veľká a má aj taký divný tvar, a to už dnes nie je moderné. Je aj dosť ťažká, takže bude asi z nejakého recyklovateľného kovu. A vôbec? Treba na tých dverách kľučku? Veď aj tak ich skoro ani nezatvárame“.
A tak sa Mária Š. presvedčila, že lepšie pre ňu aj pre kľučku bude, keď ju zanesie do zberných surovín. Pred odovzdaním ju ešte trochu vylepšila a aby vyzerala staršie, tak ju rozbila a už sa vytešovala z 2 eur, ktoré za ňu dostala. Jej radosť ukončila hliadka MsP, ktorá ju predvolala na pokec na útvar MsP. Ďalej vo veci koná útvar MsP pre podozrenie z majetkového priestupku, pričom za starožitnú kľučku, ktorá mala hodnotu cca 250€, si Mária Š. nekúpila ani poriadne cigarety.
Obdobným spôsobom “neznámy páchateľ” uvažoval aj o reliéfe toho pána, po ktorom sa dom aj záhrada nazývajú. Tento strhol z budovy a keď smutný zistil, že materiál, z ktorého je vyrobený nie je recyklovateľný a ani kovový, tak ho vzduchom poslal do jeho záhrady.

Kocúr v čižmách

Dňa 08.02. 2012 v doobedňajších hodinách sa Žaneta P. spolu so svojou družinou pohybovala vo vchode jedného z obytných domov na ul. J.Horvátha. Keď tak prechádzali z poschodia na poschodie, padli jej do očí čižmy pred bytovými dverami. Ani sama nevie ako, ale hneď si spomenula na rozprávku z detstva „kocúr v čižmách“. „A čo tak urobiť pre svojich priateľov a deti divadelnú verziu tejto rozprávky? Kulisy máme super – lepšie ako v nejakom starom hrade alebo zámku. Kocúrov behá okolo domu tiež dosť. Princezná je každá druhá (či prvá?) z nás. A čižmy sú tu hľa, a len tak čakajú na svoj debut!“. No viac sa nemusela presviedčať, zobrala čižmy a poď ho domov písať scenár. Smútok, ale nedal na seba dlho čakať a prišiel, keď ešte v predpremiére divadelného predstavenia toto ukončila hliadka MsP. Slzy sa Žanete P. tlačili do očí zo zmareného predstavenia, ale hlavne z toho, že jej „ťažko nájdené čižmy“ jej policajti zobrali pre takú hlúposť, akou je ich vrátenie majiteľke?!
Ďalej vo veci koná útvar MsP pre podozrenie z majetkového priestupku.

Zdieľať tento príspevok.