Zápisnica zo zasadnutia dotačnej komisie zo dňa 7. 3. 2012

Zápisnica zo zasadnutia dotačnej komisie zo dňa 7. 3. 2012

Dotačná komisia zasadala dňa 7.3.2012.
Prítomní: Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Martin Varhaňovský, Mgr. Jana Brünnová
Ospravedlnení: Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková,

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica
termín: 29. 2. 2012
OBLASŤ KULTÚRA: 13.037,- €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.303,70 €
B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 10.429,60 €

1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe – 85%= 8.865 €

 číslozmluvyOrganizácia CelkovénákladyŽiadaná dotáciaSchválená sumaCieľ projektu      
1/2012KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.185.00010.000

9.000

Kremnické gagy 2012 – 32. ročník
2/2012Bašta Musica3.0001.000

865

Kremnická Bašta 2012

2. mestský alebo regionálny význam – 5% = 522 €

 číslozmluvyOrganizácia Celkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená sumaCieľ projektu      
3/2012MO Matice slovenskej44,6020

20

Sympózium „Na počesť Pavla Križku“
4/2012MO Matice slovenskej23,2015

15

Kremničania ako ich nepoznáme-človek v pozadí
5/2012MO Matice slovenskej26,5515,93

16

Výstava ľudových remesiel – My a čas
6/2012Knižnica Jána Kollára5.0001.000

200

Doplnenie knižničného fondu

3. celoslovenský alebo medzinárodný význam – 5%= 522 €

 číslozmluvyOrganizácia Celkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená sumaCieľ projektu      
7/2012Divadlo KUSY CUKRU1.000450

300

Vytvorenie nového divadelného predstavenia pre deti a mládež a jeho prezentácia v zahraničí
8/2012OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ1.5001.000

500

Prednášam teda som…2012

4. mestský alebo regionálny význam – 4%= 417 €

5. iné kultúrne podujatie – 1%= 103,60 €

C/Fond kultúry- 10% = 1.303,70 €

 číslozmluvyOrganizácia Celkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená SumaCieľ projektu      
9/2012Slovenský zväz protifašistických bojovníkov296140

140

Úcta jubilujúcich členov ZO
10/2012ZO Slovenský zväz telesne postihnutých300225

50

Športové hry spojený s „Jánskym guľášom“ a „Vianočná kapustnica“ pre soc.slabých
11/2012Knižnica Jána Kollára700210

200

Noc s Andersenom – spotrebný materiál

OBLASŤ TELESNÁ KULTÚRA: 13.563,- €
A/Fond mládežníckeho športu= 4204,50 €

 číslozmluvyOrganizácia CelkovénákladyŽiadaná SumaSchválená sumaCieľ projektu        
12/2012Mestský klub lyžiarov15.000

7.000

2.945

Mládežnícky šport
13/2012OZ SKIKLUB3.800

2.850

283

Mládežnícky šport
14/2012Športový klub futbalu4.200

2.100

965

Mládežnícky šport

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 4204,50 € (čerpané 2.891,16 Mestský klub lyžiarov) = zostatok 1.313,34 €

 

číslozmluvyOrganizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
15/2012Mestský klub lyžiarov

3.000

2.250

1.750

Úprava bežec. tratí, in-line dráhy a štadióna
16/2012Športový klub futbalu

2.184

300

300

Energia – štadión ŠKF
17/2012Športový klub futbalu (voda)

1.638

225

225

Voda – štadión ŠKF
18/2012TJ Kremnica – kolkársky oddiel

561

421

421

Energia – kolkáreň
19/2012TJ Kremnica (voda)

684,98

484,98

484,98

Únik vody v r. 2011 – atletické ihrisko

C/ Fond športových podujatí = 4.204,50 € – zostatok 704,50 €
1. športové podujatie celoslov. a medzinárodného významu 5 ročníkov po sebe 85% = 3.574 € (čerpané MKL 1.350 €, TJ BS 2.150 €) =zostatok 74 €

číslozmluvyOrganizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
20/2012Mestský klub lyžiarov

2.000

1.000

500

Majstrovstvá SR v behu na lyžiach

2. športové podujatie mestského alebo regionálneho významu 5% = 210 €

3. športové podujatie celoslovenského alebo regionálneho významu a 5 ročníkov po sebe 5% = 210 €

4. športové podujatie mestského alebo regionálneho významu 4% = 168 €

5. iné športové podujatie 1% = 42,50 €

D/ Fond športu= 949,50 €

 ČísloZmluvyOrganizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov

530

397,50

0

Tabuľa R. Čillíka na štadióne na Skalke
TJ Kremnica – Hokejbalový oddiel WOLVES

2.120

1.590

0

Podpora hokejbalového oddielu a hokejbalu
2182012TJ Kremnica – Stolnotenisový oddiel

1.440

350

250

Podpora stolnotenisového klubu

Mimoriadna dotácia

 číslozmluvyOrganizácia CelkovénákladyŽiadaná SumaSchválená sumaCieľ projektu      
Športový klub futbalu7.000

5.500

0

Futbalová tribúna – 2. časť

OBLASŤ SOCIÁLNA: 2.193,- €

Zdieľať tento príspevok.