Policajný zápisník: február – apríl 2012

Mestská polícia v Kremnici riešila za obdobie 22.2.2012– 23.4.2012 celkovo 198 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 23 priestupkov v zmysle zákona odložených alebo uložených, pre podozrenie z trestného činu boli odovzdané 3 veci orgánom činným v trestnom konaní, 96 priestupkov bolo vyriešených napomenutím a 45 bolo vyriešených v blokovom konaní. 26 priestupkov je v stave objasňovania. Najväčší bol počet priestupkov proti verejnému poriadku, konkrétne 71 priestupkov. Na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a požitia alkoholických nápojov na verejnosti – 31 priestupkov, proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 39 priestupkov, a za porušovanie zákona, prípadne VZN držiteľmi psov v meste Kremnica 18 priestupkov. Za toto obdobie museli príslušníci použiť donucovacie prostriedky v troch prípadoch a predviedli 9 osôb. Odchytených bolo 9 psov a v rámci pultu centralizovanej ochrany bolo vykonaných 11 výjazdov. Za toto obdobie bolo v spolupráci s príslušníkmi OOPZ Kremnica vykonaných 7 preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na pobyt, podávanie a požívanie alkoholu maloletým-i a mladistvým-i v pohostinstvách, baroch a pod., ako aj na pobyt bezdomovcov a osôb v pátraní v našom meste.

Numizmatik – iluzionista

Dňa 18.4. v poobedných hodinách sa v Petrovi B., 22 ročnom študentovi tunajšieho učilišťa prudko vznietil veľký záujem o numizmatiku. Neváhal a využil, že študuje v našom meste a ihneď navštívil predajňu s numizmatickými predmetmi. Po prehliadke predajne ho najviac zaujala 2 Eurová minca a tak požiadal, aby si ju mohol prezrieť celkom zblízka. Keď tak urobil, zamával na pozdrav a pobral sa z predajne preč. Všetko by bolo v poriadku, len predavačke sa nepozdávalo, že mincu, ktorú si poobzeral, zabudol vrátiť a pokúšal sa vysvetliť, že sám je z toho prekvapený ako z ničoho nič zmizla a nik nevie, kde je. V odchode z predajne mu zabránila privolaná hliadka MsP, ktorej taktiež vysvetľoval, že s iluzionistickým javom – premeny mince na vzduch, nemá nič spoločné a je len svedkom uvedeného nadprirodzeného javu. Peter B. bol predvedený na útvar MsP, kde sa stal svedkom ďalšieho zázraku, a to opačnej premeny vzduchu na mincu. Uvedené sa podarilo príslušníkom MsP potom, ako pri bezpečnostnej prehliadke prikázali Petrovi B. vyzuť sa a v jednej topánke sa našla zmiznutá minca. Peter B. ešte chvíľu hral prekvapeného svedka dvoch zázrakov za sebou a následne sa priznal ku krádeži. Nakoľko už v minulosti kradol v kostole v našom meste, za čo bol riešený MsP Kremnica v blokovom konaní a následne už viac krát porozbíjal okná na kostole a budove Mincovne v našom meste, útvar MsP uvedenú vec odovzdal orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie z trestného činu.

Čokolády nestačili!

Dňa 17.4. v ranných hodinách navštívil naše mesto 32 ročný Peter F.zo Žiaru nad Hronom. Ako prvé sa rozhodol kúpiť si niečo sladké v predajni OD Jednota. Do oka mu padli čokolády nemenovaného názvu so študentským motívom a pečaťou na obale a tak si 5 ks aj zobral. Mal obavu, aby nerobil reklamnú kampaň uvedenej značke a tak namiesto košíka, čokolády schoval pod bundu pred zrakom zvedavých kremničanov a najmä personálu predajne. Zrejme výškový rozdiel medzi Žiarom nad Hronom a Kremnicou a viac kyslíka vo vzduchu spôsobili tlak na jeho pamäťové centrum a tak zabudol za čokolády zaplatiť a rýchlosťou blesku opustil predajňu. Po krátkej chvíli zhodnotil, že keď sa tu dá tak rýchlo, kvalitne a hlavne lacno nakúpiť, k čokoládam by sa hodilo aj niečo tvrdšie a tekuté. Neváhal, vrátil sa do predajne, pri pokladni ukázal 5 ks čokolád – to aby ho nebodaj neoprávnene neobvinili z ich krádeže, a vyberal vhodný tekutý materiál k čokoládam. Zaujala ho 7dcl hruškovica nemenovanej značky a šup s ňou k čokoládam pod bundu. Prechod popri pokladni tentoraz nevyšiel bez problémov a najmä nie bez platenia a zakrátko pri ňom stála už aj zvedavá hliadka MsP. Peter F. bol vyzvaný, aby sa aj s poctivo nakúpeným tovarom dostavil na útvar MsP. S uvedenou výzvou súhlasil až po moment, keď vyšiel z predajne a vtedy sa rozhodol preveriť fyzickú kondíciu našich príslušníkov a prudko sa rozbehol dole pešou zónou. Po pár desiatkach metrov bolo Petrovi F, jasné, že čo-to ešte bude musieť natrénovať, lebo bol hliadkou MsP zadržaný, spútaný a ihneď predvedený na útvar MsP. Nakoľko bolo následne zistené, že už v minulosti kradol, za čo bol riešený pokutou, bol okamžite predvedený na OOPZ v Kremnici pre podozrenie z trestného činu.

Roman Brhlík, náčelník MsP v Kremnici

Zdieľať tento príspevok.