Svet sov, rýb a tráv Milana Lukáča

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica srdečne pozýva všetkých milovníkov výtvarného umenia na výstavu sochára, maliara a grafika Milana Lukáča, jedného z výrazných predstaviteľov strednej generácie slovenských výtvarníkov. Pri príležitosti jeho tohtoročného životného jubilea bola 30. mája 2012 vo Výstavnom kabinete numizmatickej expozície Líce a rub peňazí sprístupnená rozsahom neveľká, komornejšie ladená výstava pod názvom SOVY – RYBY – TRÁVY.

Milan Lukáč (narodený v roku 1962 v Bojniciach) študoval na VŠVU v Bratislave ako žiak prof. Ladislava Snopeka (1981 – 1983) a prof. Jána Kulicha (1984 – 1987). Súbežne v r. 1985 – 1986 absolvoval študijný pobyt na Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paríži u prof. Jeana Cardota, kde získal aj svoju prvú medzinárodnú cenu. Do Francúzska sa študijne, pracovne aj privátne vracia pravidelne dodnes. Po absolutóriu VŠVU pôsobil na nej krátku dobu ako asistent na Katedre sochárstva, od roku 1990 až do súčasnosti je pedagógom na Fakulte architektúry, kde habilitoval v roku 1998 v odbore sochárstva. Vo svojej tvorbe sa venuje komornému a monumentálnemu sochárstvu, maľbe, kresbe a grafike, pracuje s drevom, kovom, najčastejšie vytvára objekty kombinované z rôznych materiálov, často využíva kovový šrot. Jeho odlievané objekty a plastiky, ale aj grafické listy a kresby pôsobia neraz surrealisticky, zároveň sa vyznačujú osobitým poetickým čarom. Veľmi častou témou je príroda, osobitý svet fauny a flóry, vodný živel, svet botanických atlasov.

Na tomto malom priestore nie je miesto na vymenovanie rôznych ocenení, početných individuálnych a kolektívnych výstav doma aj v zahraničí, účastí na sympóziách, súťažiach či realizáciách M. Lukáča. (Tým, ktorí majú záujem bližšie sa zoznámiť s tvorbou autora, odporúčame do pozornosti monografiu Milan Lukáč od historika umenia Ľ. Podušela.) Spomeňme však aspoň realizácie niekoľkých významných sochárskych pamätníkov – Pamätník holokaustu s ústrednou plastikou Opustený dom pod hviezdou v Bratislave (1996/1997), Pamätník politickým väzňom na Slovensku v Žiline (1998), Pamätník Železnej opony na sútoku Moravy a Dunaja pod Devínom, ktorý odhalila Alžbeta II. pri svojej návšteve Slovenska v roku 2008, či aktuálne pamätník Imricha Weinera-Kráľa v Považskej Bystrici (2011).

S menom M. Lukáča sme sa v Kremnici mohli stretnúť aj v minulých rokoch. Ako člen Združenia medailérov Slovenska vystavoval na viacerých kolektívnych výstavách medailérskeho umenia poriadaných Múzeom mincí a medailí (Medzinárodné kvadrienále medailí 1993, Súčasná slovenská medaila 1994, Slovenská medaila 1995, 2010), je zastúpený aj v zbierke múzea. Dokonca v roku 1995 sa ako pedagóg STU zúčastnil v spolupráci s architektmi Ing. B. Dohnánym a Ing. N. Hraškovou súťaže na architektonicko-výtvarné riešenie pešej zóny a historického centra Kremnice. Samostatnou výstavou vo vlastnej autorskej koncepcii sa však u nás predstavuje po prvýkrát. Prijmite teda pozvanie autora a nášho múzea a strávte pár príjemných letných chvíľ vo svete „sov, rýb a tráv“. Výstava potrvá do 29. júla 2012.

Zdieľať tento príspevok.