Klikni na to….

Pod týmto názvom sa v mesiacoch apríl a máj uskutočnil v Knižnici Jána Kollára v Kremnici už druhýkrát, malý počítačový cyklus pre seniorov, ktorí sa rozhodli popasovať a spriateliť s počítačom.

Dôvody, prečo sa dali na tento boj, boli rôzne, ale mali spoločného menovateľa. „Túžbu“, komunikovať so svojimi príbuznými cez internet a vedieť si vyhľadať potrebné informácie. Stretnutia sa konali raz za týždeň v priestoroch čitárne, kde má verejnosť a používatelia k dispozícii bezplatne osem počítačov s internetom. Seniori si pri nich mohli, po preštudovaní materiálov, ktoré sme pre nich vypracovali, aj prakticky vyskúšať svoje nadobudnuté znalosti. Išlo o najzákladnejšie úkony na počítači.

Začínali od úplných začiatkov, teda prvým krokom, ako sa počítač zapne a vypne. Potom prišla na rad práca s myšou, oboznámenie sa s klávesnicou. Naučili sa, ktorý kláves na čo slúži, aká je jeho funkcia, ako napísať požadovaný znak, keď na jednom klávese sú aj štyri. Nasledovalo vytváranie textov, ich úprava, ukladanie, či vytvorenie nového priečinku. Po zvládnutí tejto neľahkej úlohy, pristúpili k samotnému zoznámeniu s internetom. Konkrétne hľadali to, čo ich zaujímalo, posielali maily, aj s prílohou…

A aby to nebolo také jednoduché, našich seniorov sme prekvapili nečakaným testom, ktorým si preverili to, čo sa na počítačovom cykle naučili. Používanie ťahákov bolo tentokrát neprípustné, nemohli sa ani medzi sebou radiť. Podstatné bolo zistiť, kde sú ešte medzery a na čo sa treba sústrediť v budúcnosti. Hodnotenie síce nebolo známkované, ale dopadlo dobre. Účastníkom bude stretnutia pripomínať diplom, ktorý dostali po absolvovaní cyklu.

Nedá mi však nespomenúť, ako sa v niektorých momentoch seniori poriadne zapotili, najmä ak sa museli „naháňať“ s myšou, alebo potrebovali napísať špeciálne znaky ako je „@“. Na druhej strane, stretnutia boli často obohatené aj o veselé momenty, keď myši nestačila podložka a takmer spadla zo stola „potvora“, čiže o zábavu nebola ani na jednom stretnutí núdza. Pozitívne ohlasy nás potešili, a preto sme sa už teraz rozhodli, že budeme v tejto aktivite určite pokračovať.

Bc. Martina Hoghová
Oddelenie literatúry pre dospelých

Zdieľať tento príspevok.