Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica, termín: 31.5.2012

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica, termín: 31.5.2012

Dotačná komisia zasadala dňa 5.6.2012.
Prítomní: Ing. Beata Kirková – predseda, Milan Miškóci, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková,

 

OBLASŤ KULTÚRA: 1.731,- €

A/Fond úhrady nákladov na energie

B/Fond kultúrnych podujatí

C/Fond kultúry

 

 

OBLASŤ TELESNÁ KULTÚRA: – 952,14 €

A/Fond mládežníckeho športu

B/ Fond úhrady nákladov na energie

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Športový klub futbalu

2.184

1.638

938

Elektrická energia (k 29.2.2012 poskytnutá dotácia vo výške 700,- €)

C/ Fond športových podujatí

D/ Fond športu

 

OBLASŤ SOCIÁLNA: 2.193,- €              

 

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená SumaCieľ projektu      
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb240160

100

Cestovné mikrobusom do Múzea slovenskej dediny
OZ Slnko ľuďom150112,50

100

Kancelársky materiál na trénovanie pamäti seniorov v domove dôchodcov
ZO Slovenský zväz telesne postihnutých300225

0

Jánsky guláš so športovými hrami a Vianočná kapustnica pre sociálne slabých, osamelých, chorých, bez domova a imobilných občanov mesta
Psychiatrická nemocnica Kremnica15.00011.250

0

Opracovanie skorodovaného povrchu strechy a jej nový náter

 

Dotačná komisia upozorňuje žiadateľov, aby dôsledne vypisovali žiadosť o dotáciu, nakoľko neúplné projekty budú vrátené. Táto informácia bude zverejnená na webovej stránke mesta.

Komisia kultúry, športu a družobných vzťahov na svojom zasadnutí dňa 24.4.2012 dala výstup, že poskytnutie dotácie pre gagy sa nemení a preto dotačná komisia žiada kompetentných pracovníkov o splnenie uznesenia MsZ č. 46/1203 zo dňa 22.3.2012.

Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.