18. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku Kremnica 2012

18. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku Kremnica 2012

18. ročník Medzinárodného sympózia umeleckého šperku v Kremnici organizuje každoročne Združenie šperkárov AURA v spolupráci s NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica a so Súkromnou školou úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Sympózium je dlhoročným podujatím, ktoré sa významnou mierou podieľa na etablovaní slovenského umeleckého šperku na domácej i zahraničnej výtvarnej scéne.

Od roku 1990, kedy sa uskutočnil jeho prvý ročník, sa ho zúčastnilo približne 150 medzinárodne uznávaných, ale aj tunajších autorov, ktorí vytvorili šperky od klasických remeselných a estetických prístupov až po netradičné inovatívne kreácie. Niektoré z nich tvoria súčasť zbierky umeleckého šperku Slovenskej národnej galérie, iné venovali autori do kolekcie Združenia šperkárov AURA.

V roku 2012 sa sympózia ako participujúci autori zúčastnili: Felix Urs Stüssi zo Švajčiarska, šperkár, pedagóg a organizátor tvorivých workshopov; Petr Vogel, pedagóg v ateliéri Design kovu a šperku /metallum/ ZČU v Plzni; Karol Weisslechner, architekt a šperkár, vedúci ateliéru s+m+L_XL Kov a šperk na VŠVU v Bratislave; scénická výtvarníčka, sochárka a šperkárka Kata Kissoczy, žijúca v Prahe; Blanka Cepková, vedúca ateliéru Textilný priestor na VŠVU v Bratislave; Karla Olšáková, absolventka ateliéru K.O.V. v Prahe; Andrea Ďurianová a Lucia Gašparovičová, absolventky ateliéru s+m+L_XL Kov a šperk na VŠVU v Bratislave; Hanka Polívková, ktorá sa venuje magisterskému štúdiu v Bratislave a Gabriela Čerťaská, dielenská vedúca v zlatníckej dielni na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici.

Sympózium a výstava vzniknutých diel v kurátorskej koncepcii Márie Nepšinskej mohli byť realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Fondu výtvarných umení. Počas leta bude výstava prístupná verejnosti v expozícii Líce a rub peňazí NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica.

Erika Grniaková

Zdieľať tento príspevok.