Výstava VIVUS METALLUM

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica a autorka srdečne pozývajú na výstavu EVA HARMADYOVÁ – VIVUS METALLUM, ktorá bude prístupná do 30. septembra vo výstavnom kabinete expozície Líce a rub peňazí, Štefánikovo nám. 10/19 v Kremnici.

Eva Harmadyová sa narodila v roku 1962 v Trenčíne. Je absolventkou Strednej umelecko-priemyselnej školy v Kremnici (dnes Súkromná škola úžitkového výtvarníctva) v odbore Umelecké odlievanie kovov. V rokoch 1995 – 1999 absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, na katedre výtvarnej tvorby a výchovy. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Základnej umeleckej škole v Novom Meste nad Váhom, kde žije a tvorí.

Jej tvorba je nesmierne rôznorodá, vždy však spojená s prírodnými materiálmi, predovšetkým kovom, drevom a kameňom. Venuje sa reliéfnej sochárskej tvorbe, medailérstvu, šperkom, ale aj tvorbe plastík z kameňa a dreva a objektom z ručne robeného papiera. Inšpiráciu hľadá vo výnimočnosti a jedinečnosti života plynúceho okolo nej. K vyjadreniu pocitov i postojov k spoločnosti, človeku a k sebe samej využíva krehké a subtílne kompozície, ozvláštnené štruktúrami prírodných i ľudských odtlačkov.

Svoju tvorbu prezentuje na individuálnych a kolektívnych výstavách na domácej pôde aj v zahraničí, ako členka Združenia medailérov Slovenska sa pravidelne zúčastňuje medzinárodných prehliadok medailérskeho umenia FIDEM. Predstavila sa v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne, Piešťanoch, Nitre, Bratislave, Kremnici, tiež v Poľsku, Maďarsku, Taliansku, Portugalsku, Fínsku či USA. Na medzinárodnej výstave Hranice a hraničné prípady v medailérstve v Budapešti získala za svoju kolekciu medailí mimoriadnu cenu. V roku 2008 bola ocenená Čestnou cenou na Medzinárodnom bienále súčasnej medaily v portugalskom Seixale. Jej diela sú zastúpené v múzejných, galerijných a súkromných zbierkach (NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, SNG Bratislava, Galéria P. Matejku v Novom Meste nad Váhom, Múzeum Casole d´Elsa v Taliansku, súkromné zbierky na Slovensku, v Taliansku, Rakúsku, Belgicku, USA a Japonsku).

Zúčastňuje sa umeleckých sympózií rôzneho zamerania – v Kremnici to boli Medzinárodné sympózium medailí v roku 2007 a Medzinárodné sympózium umeleckého šperku v roku 2011, v rokoch 2008 a 2009 Medzinárodné sympózium sochársko-keramické v poľskom Dylaki, v roku 2011 Medzinárodné medailérske sympózium v belgickom Herente a sochárske sympózium v českých Klimkovicích a v rokoch 2010 a 2012 to bolo Medzinárodné sochárske sympózium v Lublinci v Poľsku.

Zdieľať tento príspevok.