Kostol sv. Kataríny oslavuje dvadsať rokov od znovuotvorenia

Kostol sv. Kataríny oslavuje dvadsať rokov od znovuotvorenia

Na konci septembra si spoločne s celou Európou pripomíname Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré tohto roku venujeme práve 20. výročiu sprístupnenia Kostola sv. Kataríny. Za organ si opäť sadne Imrich Szabó, aby rozozvučal píšťaly organu na koncerte v piatok 21. septembra 2012 o 18.00 hodine.

Areál Mestského hradu ako charakteristická dominanta Kremnice víta domácich aj hostí prichádzajúcich do mesta po ceste aj po železnici. Pôvabný architektonický komplex počas storočí menil svoj vzhľad i svoj účel. Sídlila v ňom mestská aj cirkevná správa, prijímali sa tu najzávažnejšie rozhodnutia o živote mesta, stal sa priestorom duchovných potrieb živých i večného odpočinku zosnulých, dokonca to bolo miesto vraždy zo žiarlivosti. Približne päťsto rokov po tejto udalosti, v roku 1970, bol Mestský hrad ako ojedinelá architektonická pamiatka stredovekého osídlenia vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Z dôvodu statickej poruchy veže kostola bol areál hradu v roku 1975 uzavretý. O dva roky neskôr sa začala náročná komplexná obnova spojená s archeologickým výskumom (PhDr. Jozef Hoššo). Projekt obnovy viedol Ing. Arch. Vladimír Kordík. V rokoch 1977 – 1991 počas zabezpečovacích prác veže, obnovy fasád a interiéru kostola sa vystriedali traja investori – Okresná pamiatková správa Žiar nad Hronom, Krajský pamiatkový ústav Banská Bystrica a Múzeum mincí a medailí Kremnica (od roku 1994 už ako súčasť Národnej banky Slovenska). Následne boli realizované umelecko-remeselné práce ako obnova maľovanej výzdoby klenieb, kamenných prvkov, dreveného mobiliára pozostávajúceho z lavíc, klakátok a biskupského sedenia. Reštaurátorské práce štyroch bočných oltárov realizovali Štátne reštaurátorské ateliéry Bratislava, hlavný oltár akad. maliar Ľ. Škvaril, lustre, bočné svietidlá, kamenné plastiky a drevené paramentáre umiestnené v sakristii akad. sochár Ivan Škandík, vitrážne okná celého kostola akad. maliar K. Barták. Z dôvodu rozsiahleho poškodenia pôvodného novogotického organu drevomorkou bol v rokoch 1991 – 1992 postavený firmou Varhany Krnov nový kvalitný trojmanuálový organ so 47 registrami a 3 500 píšťalami. (Mimochodom, pri zadávaní podkladov a návrhu rozsahu organu zohral významnú úlohu Kremničan MUDr. Hollý ako odborný konzultant investora). „Krstným otcom“, ktorý dodnes dohliada na organ je doc. Imrich Szabó, ArtD. Celá obnova sa realizovala v dvoch etapách. Prvá sa týkala Kostola sv. Kataríny, Južnej veže a Radnice a bola ukončená v roku 1992, druhá, ukončená v roku 1996, okrem obnovy hradieb, Hodinovej veže, Severnej veže, Baníckej bašty, Karnera sv. Ondreja zahŕňala aj exteriérové úpravy a vybudovanie expozícií v jednotlivých objektoch.

V dňoch 27. a 28. júna 1992 bol Kostol sv. Kataríny znovuposvätený diecéznym biskupom Mons. Rudolfom Balážom a pri slávnostnom otvorení sa konal prvý koncert organistu Imricha Szabóa a kremnického rodáka Petra Michalicu. Možno práve tento koncert predurčil využitie celého areálu ako miesta poučenia, oddychu a zábavy.

Okrem múzejného expozičného využitia slúži Mestský hrad aj potrebám cirkvi a veriacich, no konajú sa tu aj rôzne ďalšie podujatia. K najobľúbenejším patria koncerty. Jeden z najkvalitnejších organov na Slovensku, ale aj výborná akustika Kostola sv. Kataríny pre iné hudobné nástroje a spev sú motiváciou pre koncertovanie interpretov od tých najvýznamnejších, prichádzajúcich z celého sveta, po najmladšie talenty žiakov Základnej umeleckej školy Jána Levoslava Bellu v Kremnici. Aktuálne sa skončil už šestnásty ročník medzinárodného festivalu Kremnický hradný organ, Imrich Szabó a Bernadetta Šuňavská nahrali v tomto priestore organové koncerty na CD nosiče, koncertné prenosy tu realizovala Slovenská televízia a napríklad Američan David di Fiore na nahrávanie svojich albumov prišiel do Kremnice trikrát.

Atmosféru Kostola sv. Kataríny si vybralo Mestské zastupiteľstvo na svoje slávnostné zasadnutie pri výročí udelenia mestských práv, zahajovali sa v ňom Dni európskeho kultúrneho dedičstva spojené s odovzdávaním celoslovenských ocenení, slávnostné podujatia si tu usporiadali aj ďalšie subjekty sídliace v Kremnici. Symbolicky v priestoroch bývalej radnice deklarovali svoju spoluprácu predstavitelia 7 stredoslovenských banských miest. Tak ako v Kostole sv. Kataríny môžu snúbenci prijať sviatosť manželstva cirkevným obradom, priestor pred Baníckou baštou je sobášnym miestom pre civilný obrad. Podujatia si tu nachádzajú aj účastníci festivalu humoru a satiry Kremnické gagy.

Múzeum v ostatnom čase využíva areál hradu na nové typy podujatí. Ukážky remeselnej činnosti, divadelné predstavenia, tanec, hudba na nevšedných miestach, vyskúšanie si vlastnej tvorivosti a zručnosti sú aktivity, ktoré sem lákajú návštevníkov na podujatia ako Noc múzeí, Letné noci múz, ale aj oslavy sviatku Medzinárodného dňa detí, Mikuláša či Vianoc. Mnohým z Vás, obyvateľom Kremnice, sú dobre známe. Vážime si a tešíme sa z návštevy každého z Vás. V súčasnosti asi nie je žiak kremnickej školy, ktorý by nenavštívil pri nejakej príležitosti Mestský hrad a ak z Vás, dospelých, si niekto túto krásu architektúry, umenia a pohľadov na mesto a okolitú prírodu ešte nevychutnal, je srdečne pozvaný.

Jolana Stančeková, Ľubica Majerová, NBS – Múzeum mincí a medailí

Zdieľať tento príspevok.