Výstava Cesty zberateľstva po piatich rokoch končí

Výstava Cesty zberateľstva po piatich rokoch končí

Výstava Cesty zberateľstva v umení 15. – 18. storočia koncom septembra končí. Využite poslednú príležitosť na objavovanie dosiaľ neznámej krásy a bohatstva minulosti a príďte si pozrieť výstavu ocenenú prestížnymi celoslovenskými cenami. Na rozlúčku Vás v nej privíta pani Križková vo štvrtok 20. septembra pri čaji o piatej popoludní.

Výstava s podtitulom Verejné a súkromné zberateľstvo v Kremnici bola slávnostne otvorená 19. septembra 2007. Pri tejto príležitosti bol predstavený aj reprezentatívny katalóg Zbierka umenia 15. – 18. storočia Národnej banky Slovenska – Múzea mincí a medailí Kremnica s podrobným umelecko-historickým textom a fotografiami jednotlivých umeleckých diel.

Výstava predstavila takmer kompletnú historickú kolekciu sochárskych a maliarskych výtvarných diel z depozitárov kremnického múzea, ktorá nebola dosiaľ zverejnená. Vystavené umelecké diela sú pôvodne z rôznych kremnických meštianskych, cirkevných a verejných zbierok. Fond umenia nášho špecializovaného múzea sa prezentoval odbornej i širokej verejnosti z potreby jeho zasadenia do kontextu vyše storočnej zbierkotvornej činnosti kremnického múzea, ale tiež pre konfrontáciu so zbierkami stredoslovenských banských miest a ich zaradenie do širších stredoeurópskych súvislostí. Výstava scenáristov Mgr. B. Glockovej a Mgr. L. Kürthyho sprístupnila skvostné výtvarné diela – sochy a obrazy – netradične, doplnené o dobový nábytok, hudobné nástroje a nádherné úžitkové umelecko-remeselné predmety z každodenného života tak, akoby v meštianskom dome zastal čas v 19. storočí a jeho majitelia zberatelia nás pozvali na návštevu.

Druhým významným počinom bolo vydanie odborného katalógu pojednávajúceho komplexne o celej zbierke umenia 15.-18. storočia v NBS-MMM. Ten sa stal nielen podrobným sprievodcom spomenutou výstavou, ale aj ďalšími výtvarnými dielami zdobiacimi stále expozície kremnického múzea, či už ide o dve kolekcie barokových plastík v bývalej radnici na Mestskom hrade a 6 gotických sôch zdobiacich interiér Kostola sv. Kataríny, alebo o výber obrazov a sôch doplňujúcich expozíciu Líce a rub peňazí. Publikácia o kremnickom dobovom výtvarnom umení je v predaji vo všetkých expozíciách NBS-MMM v Kremnici.

Za komplexný múzejno-odborný prístup a spôsob výtvarnej realizácie bola výstava v roku 2007 ocenená Výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá a následne jej bola v 5. ročníku národnej súťaže udelená cena ministerstva kultúry Múzeum roka. Výstava i katalóg vyplnili medzery poznatkov o bohatej umelecko-remeselnej činnosti známych, no zväčša neznámych majstroch minulosti a stali sa dokladom toho, že v Kremnici je v oblasti výtvarného umenia na čom stavať a ďalej tvorivo rozvíjať.

Výstava sa za päť rokov trvania stala obľúbeným miestom na realizovanie programov múzejnej pedagogiky. Žiaci všetkých vekových kategórií od škôlkarov po vysokoškolákov prichádzali do reprezentačného priestoru, tak veľmi odlišného od školských lavíc, aby sa tu v rámci vyučovania dozvedeli niečo nové z dejepisu, umenia výtvarného aj hudobného, regionálnej výchovy alebo aby získali nové zručnosti. Od jednoduchého kreslenia cez zhotovovanie šperkov z rôznych materiálov až po komplikovanejšiu techniku batikovania voskom vytvárali detské rúčky svoje dielka medzi umeleckými dielami starých majstrov. Dom kremnického mešťana zberateľa slúžil aj ako priestor pre koncerty, kultúrne a vzdelávacie podujatia pre všetky vekové skupiny.

No a do štíhleho neskorogotického meštianskeho domu číslo 32/38 na západnej strane Štefánikovho námestia sa už teší kremnická kamenina.

Ľubica Majerová, NBS – Múzeum mincí a medailí

Zdieľať tento príspevok.