Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 20. 9. 2012

Dotačná komisia zasadala dňa 20.9.2012.
Prítomní: Ing. Beata Kirková – predseda, Milan Miškóci, Mgr. Jana Brünnová,
Ospravedlnení: Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková,

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica
termín: 20.9.2012

Oblasť kultúra: 1.731,- €

A/Fond úhrady nákladov na energie

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Dychová hudba Minciar

72,10

54,08

54,08

Elektrická energia v Bellovom dome za rok 2012

B/Fond kultúrnych podujatí

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
KREMNICKÉ DIVADLOV PODZEMÍ n.o.

6.000

3.000

500

Pochôdzkové pouličné divadlo – ubytovanie, cestovné, kostýmy, odmeny, propagácia

C/Fond kultúry

OBLASŤ Telesná kultúra: – 2.290,14 €                                     

A/Fond mládežníckeho športu

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Športový klub tenisu

1.200

900

579,78

Mládežnícke družstvá

B/ Fond úhrady nákladov na energie

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Športový klub tenisu

400

300

300

Elektrická energia, voda za rok 2012

C/ Fond športových podujatí

D/ Fond športu

 

OBLASŤ SOCIÁLNA: 1.993,- €                                                          

 

ROK 2013 –oblasť telesná kultúra

C/Fond športových podujatí pre rok 2013

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená SumaCieľ projektu      
TJ Biela stopa180.0009.900

2.150

40. ročník Biela stopa – Euroloppet
OZ FRST Crew Kremnica10.0001.000

1.000

Big Air v meste Kremnica 2013

 

Občianske združenie SRRZ-RZ pri Základnej umeleckej škole J. L. Bellu žiada dotačnú komisiu o zmenu účelu poskytnutia dotácie z ubytovania na ceny. Dotačná komisia súhlasila so zmenou účelu dotácie  č. 8/2012 vo výške 500,- € na ceny.

Ing. Beata Kirková, predseda dotačnej komisie
Mgr. Ľuba Ďurčová, sekretárka komisie

Zdieľať tento príspevok.