Spoločná výstava manželov Kubinských

Spoločná výstava manželov Kubinských

Návraty neraz bývajú príjemnou, citovo rozozvučanou udalosťou. Sprostredkúvajú hmatateľný dotyk s časom, vo vyvolaných spomienkach, či v aktuálnom pripomenutí zachytávajú jeho nezvratný tok, aby povzniesli hodnotu okamihu.

Niť návratu možno odhaliť tiež v pradive komornej výstavy Socha a Obraz, ktorú na sklonku roka 2012 pripravili Bohuš a Monika Kubinskí v Galérii NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici. Manželský pár výtvarníkov – sochára a maliarky si ňou pripomínajú vlastné východiská. Práve v kremnickej Škole úžitkového výtvarníctva, teda na povestnej „šupke“ začali v rokoch 1980 – 1984 rozvíjať svoj výtvarný talent. Tu sa tiež po prvý raz osobne stretli. Svoj súkromný, ale aj profesionálny život tak spojili do pevného, úspešného partnerstva. Spoločne sa podieľajú na mnohých autorských projektoch, výstavách, sympóziách alebo štipendiách doma i vo svete. Ako jedni z mála stredoeurópskych vizuálnych umelcov boli v rokoch 1997 – 1998 účastní prestížneho grantového programu „The Pollock-Krasner Foundation, Inc.“ v New Yorku.

V priebehu nultých rokov sa Bohuš aj Monika Kubinskí sústredili skôr na individuálnu tvorivú prácu. Obaja vytvorili množstvo veľkorysých diel, ktoré – každý vo vlastnom médiu – spracovali s mimoriadne sústredeným úsilím. V symbióze s prostredím, sochárskymi realizáciami (socha, fontána) doobrazili exteriéry rôznych miest a spoločnými, či maliarskymi projektmi tiež interiéry historických i súčasných objektov.

Aktuálna výstava Socha a Obraz je vlastne prvou spoločnou výstavou manželov Kubinských v našom regióne, nemá však sumarizačnú či monografickú ambíciu. Prináša skôr prierezový výber sochárskych a maliarskych diel z obdobia dávnejšieho i celkom nedávneho, aby sprostredkovala ich tvorivé vízie priamo na tých miestach, kde sa pred rokmi začali tvarovať.

Vernisáž výstavy Socha a Obraz sa uskutoční 4. októbra 2012 o 17:00 v galérii NBS – Múzea mincí a medailí. Výstava potrvá do 16. 11. 2012.

M. a B. Kubinskí, J.Kolláriková

Zdieľať tento príspevok.