Výstava Kremnické jablko je už takmer regionálna

Výstava Kremnické jablko je už takmer regionálna

Do výstavy ovocia a zeleniny Kremnické jablko 2012 prihlásili záhradkári 250 exponátov, 120 príspevkov pritom tvorili jablká. Najobľúbenejšia odroda jabĺk v Kremnici je odroda Rubín, ktorá bola zastúpená v dvadsiatich exponátoch.

Odovzdávanie cien pre najlepších pestovateľov roku 2012 otvoril krátky program Základnej umeleckej školy Jána Levoslava Bellu, po ktorom sa záhradkárom prihovoril predseda kremnického zväzu záhradkárov Jozef Lichtner. Vyzdvihol účasť pestovateľov aj z Dolnej Vsi, Kopernice, Kremnických Baní, Krahúľ, Bartošovej Lehôtky, takže už podľa neho môžeme hovoriť o regionálnej výstave, keďže v blízkom okolí sa takáto výstava nekoná. V hodnotiacej komisii boli zástupcovia republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ), okresného výboru SZZ a základnej organizácie zo Štefultova a “boli unesení, čo všetko sa v Kremnici dá dopestovať”, povedal.

Na výstavu záhradkári prihlásili jedenásť vzoriek hrozna, čo je podľa Lichtnera rarita. Prvý raz sa na výstave objavili žlté maliny, alebo indické uhorky, čo je ľudový názov pre Lagenáriu, ktorú pestujú len v najteplejších miestach južného Slovenska, lebo je mimoriadne teplomilná. Globálne otepľovanie zreteľne mení aj možnosti kremnických záhradkárov.

Počas odovzdávania cien záhradkárom sa v parku pred mestským kultúrnym strediskom konali Gazdovské trhy, ktoré organizovalo Občianske združenie Tymián. “Pred pár rokmi sme sa tu prezentovali ako bylinkárky z Kunešova, dnes propagujeme malé rodinné farmy,” prihovorila sa záhradkárom Betty Mršková, predsedníčka združenia. Prišla predstaviť značku “Regionálny produkt – kremnický región”, ktorá by mala pomôcť záhradkárom predať svoju nadprodukciu a zákazníkom má zaručiť regionálny pôvod tovaru a jeho ekologickú nezávadnosť. Vyzvala záhradkárov, ktorí majú nadprodukciu ekologicky pestovanej zeleniny, aby ju prostredníctvom tejto značky ponúkli záujemcov o biopotraviny. “Ktokoľvek z vás sa bude chcieť pridať, je vítaný, aby sme navzájom vedeli, čo všetko sa v Kremnici chová a pestuje,” povedala.

Posolstvo záhradkárom odovzdala aj primátorka Zuzana Balážová. Tlmočila obsah rozhovoru, ktorý viedla s prognostikmi Karpatského rozvojového inštitútu, podľa ktorých budú ceny potravín aj naďalej rásť, pričom na Slovensku sa už aj v súčasnosti dopestuje len 30% potravín. Každý región sa podľa odborníkov musí starať o to, aby sa dokázal v čo najväčšej miere zásobiť sám – aby sa potraviny konzumovali tam, kde sa dopestujú. “Je to azda najdôležitejšie posolstvo, ktoré som občanom Kremnice kedy odovzdávala. Je dôležité starať sa o to, aby sa neznehodnocovala pôda, aby sme udržali jej reprodukčnú schopnosť, aby sme udržali vlahu a vodu v krajine, aby sme boli schopní dopestovať si potraviny sami,” povedala primátorka.

 

Vyhodnotenie Kremnického jablka 2012

Kategória: Jablko
1. miesto Anton Májik, jablko Rubín a Helmut Gretsch, jablko Rubín
3. miesto Eva Berčíková, jablko Rubín
4. miesto Peter Ertl, jablko Fuji
5. miesto Viliam Weiss, jablko Goldspur

Kategória: Hruška
1. miesto Irena Tomašiaková, hruška Lucasova
2. miesto Tamara Gretschová, hruška Boskova fľaška
3. miesto Ing. Peter Turčan, hruška Konferencia
4. miesto Ing. Peter Turčan, hruška Hardyho
5. miesto PaedDr. Peter Klimek, hruška Nashi

Kategória: Zelenina
1. miesto Ivan Florovič, cesnak zimný
2. miesto Anna Schmidtová, paprika žltá
3. miesto Helena Ertlová, kapusta červená
4. miesto Pavel Ťahún, kolekcia koreńovej zeleniny
5. miesto Viera Groschová, kaleráb Gigant

Kategória: Drobné ovocie
1. miesto Viliam Weiss, hrozno Tera
2. miesto Peter Greguss, maliny žlté
3. miesto Jozef Slašťan, mišpuľa
4. miesto Anton Žabka, jahody
5. miesto Ladislav Zimermann, orechy

Kategória: Aranžmány
1. miesto Špeciálna základná škola internátna na Ul. S. Chalupku v Kremnici
2. miesto Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Kremnici
3. miesto Materská škola na Ul. J. Langsfelda v Kremnici
4. miesto Valéria Lichtnerová
5. miesto Katarína Valentová

Osobitné ocenenie
Peter Ertl za kolekciu destilátov
Karol Vérszeghy za kolekciu košíkov na ovocie a zeleninu

Cena ZO SZZ v Kremnici
Helena Privalincová za ozdobnú tekvicu – turbanku

Cena diváka

MUDr. Viktor Halíř za tekvicu Goliáš

Čestné uznanie
Béla Selmeczki za dlhoročnú spoluprácu so ZO SZZ v Kremnici

Sponzori Kremnického jablka 2012
Alpinum Róbert Roth, DD a DSS v Kremnici, vinotéka Biely bocian, Béla Selmeczki Várpalota, Elektro Friebert, Súkrodev Š. Drozd

Zdieľať tento príspevok.