Mestské kultúrne stredisko na diaľku otvoril aj majster Ladislav Chudík

Mestské kultúrne stredisko na diaľku otvoril aj majster Ladislav Chudík

Na slávnostné otvorenie mestského kultúrneho strediska bol pozvaný aj majster Ladislav Chudík, ktorý študoval na kremnickom gymnáziu a dosky javiska mestského kultúrneho strediska patrili medzi prvé, na ktorých stál. Slávnostného otvorenia sa zúčastniť nemohol, poslal však list, ktorým pozdravil všetkých obyvateľov Kremnice.

Vážená pani primátorka,

veľmi pekne ďakujem za pozvanie na slávnostné otvorenie novozrekonštruovaného Mestského kultúrneho strediska dňa 11.10.2012 a prijmite prosím moje ospravedlnenie, ale nemôžem prísť. Obmedzujú ma v týchto dňoch vo zvýšenej miere zdravotné dôvody.

Je mi to ľúto, obzvlášť aj preto, že v tomto dome som začal svoju divadelnú cestu. Hrali sme tu jedno dejstvo hry školského predstavenia na Okresných ochotníckych pretekoch, ktoré sa uskutočnili v roku 1943, a kde boli prítomní páni Marták, vtedajší predseda Matice slovenskej a dramaturg Národného divadla Dr. Ján Sedlák.

Práve Dr. Ján Sedlák ma nasmeroval na možnú dráhu herca, keď sa po predstavení vyjadril na moju adresu tak, že mám talent a vyslovil pre mňa pamätnú vetu: Nechceli by ste ísť do Národného divadla?

Som rád, že MsKS je novozrekonštruované, že bude pokračovať ďalej v svojej činnosti, už aj preto, lebo pre mňa má veľký význam. Nepochybujem o tom, že aj pre ostatných obyvateľov Kremnice z ďalších iných aj osobných dôvodov, ktorých aj týmto listom pozdravujem.

So srdečným pozdravom bývalý študent Gymnázia v Kremnici

Ladislav Chudík

Zdieľať tento príspevok.