V Lúčkach odhalili prvú bustu patróna nepočujúcich na Slovensku

V Lúčkach odhalili prvú bustu patróna nepočujúcich na Slovensku

V sobotu 20. októbra bola v Lúčkach pri Kremnici slávnostne odhalená a požehnaná prvá busta sv. Filipa Smaldone na Slovensku. Socha patróna nepočujúcich sa nachádza v areály Kresťanského centra nepočujúcich v Lúčkach.

Mons. František Bartoš odpovedá na otázku, prečo sa busta nachádza práve v Lúčkach: „Lúčky sú neoddeliteľne späté s pastoráciou nepočujúcich a vôbec s Kresťanským centrom nepočujúcich na Slovensku nakoľko od začiatku fungovania tejto duchovnej služby alebo tohto občianskeho združenia, bol to priestor, kde sme sa stretávali, kde sme mali rôzne školenia a semináre, kde sme sa mohli stretnúť ako priatelia, povzbudiť v tých vzťahoch, ale aj vo viere.“

Filip Smaldone bol taliansky kňaz, ktorý žil v rokoch 1848 – 1923 a vyznačoval sa tým, že zriaďoval mnohé sociálno-vzdelávacie inštitúcie. Za svätého bol vyhlásený 15. októbra 2006 v Ríme pápežom Benediktom XVI.

Program začal sv. omšou, ktorú celebroval diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec. Počas celého programu nepočujúcim tlmočila do posunkového jazyka tlmočníčka z kresťanského centra nepočujúcich Ester Sztrancsíková. Na svätej omši sa zúčastnili Mons. František Bartoš, predseda KCNS a duchovný správca KCNS PaedDr. Robert Colotka. Prítomní boli aj mnohí kňazi so susedných farností žiarskeho dekanátu. Mons. Marián Bublinec v homílii poďakoval práve aj za spomínaných kňazov, ktorí sa venujú nepočujúcim. V súčasnosti sú v aktívnej službe len traja kňazi.

Po sv. omši boli všetci prítomní pozvaní do areálu Oázy Smaldone, kde je busta sv. Filipa inštalovaná. Sochu slávnostne odhalili nepočujúci manželia Bekeovci. Nasledoval krátky životopis sv. Filipa a následne na to Mons. Marián Bublinec bustu požehnal. Prítomným sa prihovorili aj samotní autori busty Kamil Gubáň a Ján Konuš. Predseda KCNS Mons. František Bartoš potom prečítal prítomným dekrét o zriadení zariadenia Oázy sv. Filipa v Lúčkach. Zariadenie bude slúžiť pre nepočujúcich na vzájomné stretávanie sa počas celého roka. Priestor je možné využiť na duchovné cvičenia, semináre, ale aj detské letné tábory.
Požehnania busty sa zúčastnili mnohí nepočujúci veriaci, veriaci z farnosti, zástupcovia škôl pre nepočujúcich, ale aj žiaci a kňazi, ktorí pracujú s nepočujúcimi.

Boris Kollár

Zdieľať tento príspevok.