Nezištní darcovia krvi dostali Janského plakety

Nezištní darcovia krvi dostali Janského plakety

V utorok 4. decembra sa v obradnej sieni mesta Kremnica uskutočnilo slávnostné odovzdávanie plakiet prof. MUDr. Jana Janského viacnásobným bezpríspevkovým darcom krvi spojené so stretnutím prvodarcov. Darcov “červeného zlata” prijala primátorka mesta Zuzana Balážová za prítomnosti podpredsedníčky Územného spolku Slovenského červeného kríža v Žiari nad Hronom Anny Rozenbergovej, jeho riaditeľky Alici Jasenákovej a Jany Prôčkovej, riaditeľky pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Žiari nad Hronom.

Ak sa jednorazovo odoberá 450 ml krvi, pán Roman Stupka, 80-násobný darca, už daroval spolu 36 litrov tejto vzácnej tekutiny.

Za 10 násobný odber boli bronzovou plaketou MUDr. Janského ocenení:
Richard Čierny, Jozef Duraj, Tomáš Hrúza, Mgr. Jaroslav Kubík, Zuzana Lamošová, Nikola Nižník, Ján Oravec, Milan Schwarz, Katarína Vnučková. Jozef Weiss a Oľga Weissová.

Za 20 násobný odber dostali striebornú plaketu MUDr. Janského:
Bc. Martin Miškóci, Anna Neuschlová, Mgr. Miloš Tatár a Jana Vallová.

Za 80 odberov krvi získal vzácnu diamantovú plaketu MUDr. Janského pán Roman Stupka z nášho mesta.

V roku 2012 sa po prvý krát rozhodlo nezištne darovať krv týchto 31 ľudí:
Ľudmila Bartošová, Dušan Božení, Jarguš Daubnejr, Barbora Dunčeková, Dávid Ďurica, Michaela Ďuračková, Viera Frimlová, Kristína Grossmannová, Ivan Harezník, Romana Karhanová, Ondrej Kubiš, Ľubomír Kunay, Lucia Kuzmínová, Jozef Kukčera, Bc. Vladimír Lalo, Katarína Lauková, Michal Miko, František Nemčok, Zdenko Nikodém, Terézia Novodomcová, Ján Novodomec, Petra Petránová, Romana Rűckschlossová, Erik Sébesi, Jaroslava Sedláková, Renáta Smiešková, Darina Schmidtová, Stanislav Šumichrast, Michaela Trokšiarová , Erik Urgela a Andrea Zolková.

Slávnostné okamihy spríjemnil programom Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku poetickým slovom i hudobnou produkciou. Veríme, že prvá adventná sviečka, ktorú sme symbolicky zažali, bude všetkým svietiť na cestu aj do ďalších dní. S darcami sme sa rozlúčili nasledovným prianím: “Želám Vám, aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto pohladiť Vás. Aby ste milovali a boli milovaní. Aby ste z úst Vašich najbližších často počuli slová úcty a vďaky. Aby ste ešte dlho rozsievali teplo, nehu, krásu a ľudské dobro. Aby ste mohli byť hrdí na to, akú stopu v živote za sebou zanecháte.”

Ľubica Négerová, ZPOZ Človek človeku

Zdieľať tento príspevok.