Prvé kroky nového Banskobystrického biskupa viedli do Kremnice

Prvé kroky nového Banskobystrického biskupa viedli do Kremnice

Mons. Marián Chovanec v sobotu 15. decembra v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici prevzal úrad diecézneho biskupa Banskobystrickej diecézy. Stal sa 16. správcom diecézy, ktorú prevzal po nečakanej smrti Mons. Rudolfa Baláža.

Foto Boris Kollár

Hneď na druhý deň po uvedení do úradu ste slúžili omšu v kostole sv. Kataríny v Kremnici. Má to symbolický význam, alebo sa jedná o náhodu?
Dnes dopoludnia som navštívil Kremnicu – prvý raz ako biskup – a spoločne sme slávili svätú omšu v zámockom Kostole sv. Kataríny. Kremnica odetá do bieleho zimného šatu je prekrásna. My, veriaci kresťania, používame výraz „náhoda“ len v relatívnom zmysle slova, lebo vieme, že nad nami deň-noc bdie starostlivý nebeský Otec. Svätá omša v Kremnici spojená s požehnaním koledníkov Dobrej noviny bola naplánovaná dávno pred mojím menovaním za diecézneho biskupa. Túto úlohu som teda „zdedil“ a – pravdu povediac – je mi milé toto dedičstvo. Dobrá novina je rozšírená o celom Slovensku a robí veľa dobra – nielen charitatívneho a spoločenského, ale najmä duchovného.

Kremničania majú v srdciach veľmi silnú a intenzívnu spomienku na Rudolfa Baláža. Ako si naňho spomínate?
Mons. Rudolfa Baláža som ako biskup stretol prvý raz v r. 1999. On bol vtedy predseda Konferencie biskupov Slovenska a mňa, ako začínajúceho biskupa, oficiálne „prijal do konferencie“. O ňom bolo známe, že sa vedel zastať mladších biskupov – a to aj pomocných. Viacerí o tom s vďačnosťou hovoria. To som si na ňom najviac vážil. Až neskôr som sa dozvedel, že Mons. Rudolf Baláž Kremnicu miloval, lebo tam študoval. Som rád, že mu toto naše svetoznáme a starobylé mesto prirástlo k srdcu.

Foto Peter Zimen

Prečo ste si za biskupské heslo zvolili “Všetko vydám za vaše duše”?
Je to myšlienka sv. Pavla apoštola a vybral som si ju dávno, ešte ako kňaz. Stotožnil som sa totiž s nasadením, s ktorým veľký apoštol národov ohlasoval evanjelium. Táto myšlienka sa stala aj mojím biskupským heslom. Podľa neho je urobený aj môj biskupský znak. Obsah hesla – „Všetko vydám za vaše duše“ – teda obeta, je na znaku vyjadrená historickým mačianskym krížom a veľkonočným baránkom. Je to univerzálne heslo veľkého apoštola. Sv. Pavol s ním preputoval mnohé krajiny, evanjelizoval početné národy a stále bolo aktuálne. S týmto heslom som už dlhodobo vnútorne spojený, a preto si ho chcem ponechať aj naďalej.

Čo sa Vám v mysli vybaví v spojitosti s mestom Kremnica?
Kremnica je svetoznáme mesto vďaka kvalitnej mincovni. Ako Slovák som hrdý na každú dobrú vec, ktorá stavia náš národ do dobrého svetla doma i vo svete. Som rád, že máme Kremnicu a jej pozitívne renomé. Okrem toho mi pripomína aj vzácnu čnosť vernosti. Od nepamäti je výroba peňazí a rôznych platidiel spojená s pokušením falšovať. Koľké mincovne vo veľkom podľahli takémuto pokušeniu a zanikli. Nedržali sa totiž predpísanej normy, ktorú musí mať každé platidlo a začali robiť falzifikáty. Tým stratili meno i budúcnosť. Vernosť norme, ktorá vo všeobecnosti zdobí Kremnicu, je vysoko cenená čnosť aj v kresťanstve. Normy života, teda Desatoro Božích príkazov, sme dostali od Pána Boha a je našou výsadou, že ich poznáme a je našou veľkou milosťou, že ich zachovávame. Kiež by sme sa tak držali aj naďalej.

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.