Vojenské lesy a majetky Rovnú horu nevydali

V novembri 2012, po sedemnástich rokoch súdnych sporov súd rozhodol, že Rovnú horu, les v katastrálnom území Sklené s rozlohou takmer 650 hektárov, musí štátny podnik vydať mestu Kremnica do tridsiatich dní. Keďže proti rozsudku Krajského súdu v Žiline sa už nebolo možné odvolať, Vojenské lesy na Najvyššom súde podali mimoriadny opravný prostriedok. Mestu však Rovnú horu nevydali.

Mesto Kremnica na základe rozsudku krajského súdu požiadalo štátny podnik Vojenské lesy a majetky o vydanie Rovnej hory. Namiesto vydania majetku mesta Kremnica však štátny podnik podal na Najvyššom súde Slovenskej republiky dovolanie, čo je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým sa napáda právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu.

Generálny riaditeľ štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR Ján Jurica potvrdil, že nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom súdneho konania, mestu Kremnica odovzdané neboli. “Rozhodnutie Okresného súdu Martin, ako aj rozhodnutie Krajského súdu v Žiline, považujeme za nezákonné a podali sme mimoriadny opravný prostriedok,” zdôvodňuje Jurica.

Vojenské lesy a majetky zároveň požiadali Najvyšší súd o vydanie predbežného opatrenia, aby predmetný majetok nemuseli mestu Kremnica vydať až do rozhodnutia súdu. Súd však predbežné opatrenie zatiaľ nevydal. Podľa primátorky mesta Zuzany Balážovej je to bezprávny stav. “Rozsudok Krajského súdu nadobudol právoplatnosť, Najvyšší súd predbežné opatrenie nevydal, lehota na vydanie nášho majetku uplynula a napriek tomu nám majetok vrátený nebol. Je paradoxné, že štátny podnik, ktorý reprezentuje štát, sa bráni rešpektovať právoplatné rozhodnutie súdu,” hovorí primátorka.

 

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.