Komisia cestovného ruchu konečne pracuje v kompletnom zložení

Komisia cestovného ruchu konečne pracuje v kompletnom zložení

Po mesiacoch personálnych zmien bude komisia konečne pracovať v kompletnom zložení.

Personálnu rošádu v Komisii cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta spustil Martin Varhaňovský, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu a súčasne aj všetkých funkcií v samospráve. Predsedom komisie sa stal jej dovtedajší člen Ivan Petráš, medzitým sa však mandátu poslankyne a členstva v komisii vzdala aj Jana Brűnnová a o uvoľnenie z tejto funkcie požiadal z osobných dôvodov Ivan Ivanič.

Zúčastňovať sa komisií bolo čoraz ťažšie aj pre Jaroslava Kormaňáka, ktorý do Kremnice dochádzal 1.5 hodiny autom, čo bolo časovo náročné a nie vždy sa mu dalo uvoľniť z pracovných povinnosti. “Bolo by neprofesionálne tváriť sa ako plnohodnotný člen komisie a zúčastniť sa jej raz za 3 mesiace. Neostalo mi nič iné, ako poďakovať kolegom z komisie za doterajšie stretnutia a vzdať sa členstva v nej. Budem veľmi rád, ak budem môcť v budúcnosti nejako pomôcť, vyjadriť sa k nejakej problematike, či poskytnúť užitočné informácie.”

Poslanci preto dovolili členov komisie tak, že členom – poslancom sa stal Jaroslav Slašťan a novými členkami Soňa Schmidtová, Iveta Céferová a na ostatnom mestskom zastupiteľstve aj Zuzana Tíleschová. “V minulosti som pracovala ako zapisovateľka komisie, kde som názory členov komisie na problémy v cestovnom ruchu ale aj navrhované riešenia viac menej len zaznamenávala. V súčasnosti sa teším z toho, že som dostala možnosť podieľať sa na rozhodnutiach pri riešení otázok cestovného ruchu. A to nielen v meste Kremnica ale aj v jeho okolí, chcem sa z pozície mojej funkcie rovnako venovať otázkam Skalky a jej rozvoja vo všetkých smeroch,” hovorí o svojich plánoch v komisii Zuzana Tíleschová.

Do funkcie člena komisie ju navrhol predseda komisie Ivan Petráš. “Radi by sme koncepciu rozvoja cestovného ruchu, ktorú pani Tíleschová vypracovala, aktualizovali a dokončili, preto bude dobré, že bude v komisii pracovať,” povedal na mestskom zastupiteľstve. Komisia je teda po mesiacoch personálnych zmien konečne v kompletnom zložení.

Silver Jurtinus, Ilustračné foto Ivan Čillík

Zdieľať tento príspevok.