Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 3. 6. 2013

Dotačná komisia zasadala dňa 3.6.2013
Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková
Ospravedlnení: Milan Miškóci, Marián Vojtko

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica termín: 31.5.2013

Oblasť kultúra: 2.997 €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 721,60 €
1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe 85%= -93,70 €
2. mestský alebo regionálny význam – 5% = -174,90 €
3. celoslovenský alebo medzinárodný význam – 5%= 495,10 €
4. mestský alebo regionálny význam – 4%= 396,10 €
5. iné kultúrne podujatie – 1%= 99 €

C/Fond kultúry- 10% = 1.037,70 €

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená SumaCieľ projektu      
KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.1.200900

600

Informačná tabuľa, bulletin – v Uličke slávnych nosov
Farnosť Kremnica, Rímskokatolícka cirkev1.922792

500

Detský letný tábor pre deti 5. – 9. ročníka  – Dolná Strehová(strava,ubytovanie,cestovné)
Farnosť Kremnica, Rímskokatolícka cirkev2.407700

500

Detský letný tábor pre deti 1. – 4. ročníka  – Dolná Strehová(strava,ubytovanie,cestovné)

 

OBLASŤ Telesná kultúra: 3.116,25 €    

A/Fond mládežníckeho športu= 1.000 €

Organizácia CelkovéNákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Športový klub tenisu

250

TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel

350

 

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 1.123,25 €

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Športový klub tenisu

600

500

450

Voda a elektrická energia

 

C/ Fond športových podujatí = 92 €
1. športové podujatie celoslov. a medzinárodného významu 5 ročníkov po sebe 85% = -256,80 €
2. športové podujatie mestského alebo regionálneho významu 5% = 149,60 €
3. športové podujatie celoslovenského alebo regionálneho významu a 5 ročníkov po sebe 5% = -0,40 €
4. športové podujatie mestského alebo regionálneho významu 4% = 159,70 €
5. iné športové podujatie 1% = 39,90 €

D/ Fond športu= 901 €

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
TJ Kremnica – kulturistický oddiel

4.000

2.000

200

Zakúpenie športového náradia
Športový klub futbalu

3.100

1.550

300

90.výročie založenia futbalového klubu

 

OBLASŤ SOCIÁLNA: 1.807,- €                       

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
TJ Kremnica – volejbalový oddiel

1.650

800

500

Charitatívny športový turnaj na podporu detskej onkológie – strava, ubytovanie, propagačný materiál
Horská služba Kremnické vrchy

5.000

1.500

1000

Nákup záchranárskeho materiálu –resuscitačné zariadenie

 

Ing. Beata Kirková, predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová       

Zdieľať tento príspevok.