License of Ortac to opencast gold mining in Kremnica had expired

License of Ortac to opencast gold mining in Kremnica had expired

The Prosecutor’s Office of Banska Bystrica Region confirmed the legal opinion of Kremnica Beyon Gold civic association and also mayor of Kremnica, which claimed the license of Ortac to opencast gold mining in Kremnica had expired. Once again, it was revealed the purpose-made statements this company addressed to its shareholders were false.

The Prosecutor’s Office („PO“ hereinafter) for Region of Banská Bystrica pronounced as justified and founded the complaint submitted by ’Kremnica Beyond Gold‘ – a local civic association. Furthermore, PO issued the Warning for Failure to Act against the District Mining Bureau of Banská Bystrica („DMB“ hereinafter), where PO has proposed it to notify the trading company ORTAC Ltd. with registered office in Kremnica („ORTAC“ hereinafter) about the withdrawal of its permission for the opencast mining of gold and silver ores.

Moreover, PO has proposed to DMB to decide about the termination of the procedure initiated by the application for the opencast mining submitted by ORTAC. At the same time, it was proposed to DMB to carry out the actions of general supervision in ORTAC, in accordance with the Act on Mining.

****

Krajská prokuratúra potvrdila právny názor občianskeho združenia Kremnica nad zlato a primátorky mesta Kremnica o neplatnosti licencie spoločnosti Ortac, s. r. o. na povrchovú ťažbu zlata kremnického ložiska. Opätovne sa ukázalo, že účelové tvrdenia tejto spoločnosti pre akcionárov boli nepravdivé.

Krajská prokuratúra Banská Bystrica vyhodnotila podnet občianskeho združenia Kremnica nad zlato ako dôvodný a podala upozornenie prokurátora na nečinnosť, v ktorom Obvodnému banskénu úradu Banská Bystrica navrhla, aby obchodnej spoločnosti ORTAC s.r.o. so sídlom v Kremnici oznámila zánik jej banského oprávnenia na povrchové dobývanie zlatých a strieborných rúd a vydala rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti menovanej obchodnej spoločnosti o vydanie povolenia na povrchové dobývanie.

Zároveň bolo Obvodnému banskénu úradu Banská Bystrica navrhnuté vykonať v obchodnej spoločnosti ORTAC s.r.o. so sídlom v Kremnici hlavný dozor v zmysle ustanovení zákona o banskej činnosti.

Zdieľať tento príspevok.