Na Štefánikovom námestí opäť platia dopravné značky

Rekonštrukcia Štefánikovho námestia je oficiálne ukončená. Platí tu režim parkovania stanovený dopravnými značkami.

Dňom 31. mája 2013 bola oficiálne a administratívne ukončená rekonštrukcia Štefánikovho námestia.  Poslednou fázou rekonštrukcie je odkrytie a doplnenie dopravných značiek. Doposiaľ sa námestie považovalo za stavenisko, kde neplatil režim parkovania vozidiel podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta. Ukončením rekonštrukcie toto provizórium už ale neplatí.

Štefánikovo námestie je súčasť mestskej zóny s obmedzeným státím. To znamená, že motorové vozidlá môžu na námestí parkovať len tam, kde je to dopravnou značkou povolené. Toto parkovanie je spoplatnené v dňoch pondelok až piatok v čase od 07. hodiny do 18. hodiny a v sobotu  od 08. hodiny do 12. hodiny. Obyvatelia, ktorí bývajú na Štefánikovom námestí tu môžu parkovať na vyznačených parkoviskách na základe platnej rezidentskej parkovacej karty. Ostatní vodiči musia mať zakúpenú jednorázovú (hodinovú, celodennú), resp. prenosnú alebo neprenosnú parkovaciu kartu. Parkovacia karta musí byť riadne označená a zreteľne a viditeľne umiestnená za predným sklom vozidla. Parkovacie karty vydáva Mestská polícia. Jednorázové parkovacie karty si možno kúpiť tiež v niektorých obchodoch alebo v Kultúrnom a informačnom centre.

Na Štefánikovom námesti sú tri parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím. Na týchto miestach môžu zaparkovať len vozidlá prepravujúce osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má vydaný parkovací preukaz.

Dodržiavanie režimu parkovania na Štefánikovom námestí budú kontrolovať príslušníci Mestskej polície, prípadne tiež príslušníci Policajného zboru. Za nesprávne parkovanie v rozpore so všeobecne záväzným nariadením možno uložiť fyzickej osobe blokovú pokutu do výšky 33 eur, priestupok proti bezpečnosti cestnej premávky spôsobený nerešpektovaním dopravného značenia môže byť sankciovaný blokovou pokutou do 60 eur, za nedovolené parkovanie na parkovisku vyhradenom pre osoby so zdravotným postihom možno uložiť blokovú pokutu až do výšky 150 eur.

Ing. Marián Sikorai, oddelenie výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici

Zdieľať tento príspevok.