Spoločnosť sa posudzuje podľa toho, aká je starostlivosť o toho najslabšieho

Spoločnosť sa posudzuje podľa toho, aká je starostlivosť o toho najslabšieho

Od prvého apríla mesto Kremnica poskytuje takzvanú odľahčovaciu službu, ktorá je prioritne určená rodičom detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom odľahčovacej služby je “odľahčiť” matkám, ktoré sa o svoje ťažko postihnuté dieťa starajú 24 hodín denne 7 dní v týždni.

“S pani primátorkou sme sa niekoľko krát stretli a krok za krokom sme analyzovali situáciu, potreby postihnutých detí a ich rodín”, hovorí Margita Schmidtová, riaditeľka Súkromného detského integračného centra v Kremnici, ktorá pomáhala pri príprave odľahčovacej služby ako odborný garant. “Spracovali sme zoznam detí, ktoré by pripadali do úvahy a prioritne sme vybrali tie s najakútnejšími stavmi”, hovorí.

Službu zatiaľ využívajú dve rodiny , no v Kremnici je približne dvadsať rodín s ťažko postihnutým dieťaťom, ktoré by túto službu mohli využiť. “Referencie z rodín sú veľmi pozitívne. Veľmi to akceptujú, odľahčovacia služba skutočne plní svoju úlohu v celom tom kontexte, ako je myslená v zákone a ako si to vyžadujú deti. Keďže rodičia sedeli so mnou niekoľko krát, boli informovaní, čo je možné poskytnúť, aké sú ich povinnosti , ako majú usmerniť deti, čo môžu opatrovateľky robiť a za čo zodpovedajú. Dôležité je, že nielen rodičia, ale aj deti reagujú veľmi pozitívne a dá sa povedať, že práve rozšírenie sociálneho kontaktu je veľmi významnou súčasťou preklenutia izolácie dieťaťa v rámci istej spoločnosti”, hovorí Margita Schmidtová.

Ťažko postihnuté deti sú podľa nej veľmi ohraničené, majú kontakt iba so svojou rodinou a nastáva problém, keď majú ísť k cudziemu lekárovi, keď sa majú kontaktovať s ďalšími ľuďmi. Sociálny kontakt vnímajú ako veľmi stresujúci, preto sociálny kontakt, aj cez odľahčovacie služby, je pre tieto deti veľmi dôležitý a umožňuje im znížiť ich sociálnu izoláciu. “Ak sa podarí pre tieto deti rozšíriť ich sociálne prostredie, ich strach je ďaleko menší, lebo zistia, že to širšie sociálne prostredie ich neohrozuje a že môžu cítiť pocit bezpečia aj mimo rodiny.”

Sociálna izolácia však nehrozí len postihnutým deťom, ale aj ich rodičom, ktorí sa o dieťa musia starať vo dne v noci. “Sociálny kontakt takýchto rodičov sa ohraničuje na rodinu, na veľmi postihnuté dieťa, ale širší sociálny kontakt u nich absentuje. Potrebujú podporu, preto sme s nimi v kontakte, môžu prísť keď majú potrebu, konzultujú veci s nami. Psychický tlak na tie rodiny je obrovský a majú moju hlbokú úctu, že to takto dobre zvládajú,” hovorí Margita Schmidtová.

Mesto v súčasnosti zamestnáva desať opatrovateliek, ich počet sa kvôli zvyšujúcemu záujmu o opatrovateľskú službu čochvíľa zvýši. Opatrovateľská služba podľa Petry Mikovej, z Úseku sociálnych vecí a zdravotníctva mestského úradu, funguje už od roku 2004 a starší občania mesta ju aj radi využívajú. “V súčasnosti máme 16 klientov, ale evidujeme záujem ďalších,” hovorí Miková. “Opatrovateľky pracujú iba od pondelka do piatku od 7.00 do 15.00, cez víkendy a sviatky túto službu neposkytujeme. Fyzická osoba, ktorá opatruj,  má možnosť využiť  odľahčovaciu službu  30 dní do roka.”

Primátorka Zuzana Balážová však vníma ako problém, že rodiny môžu odľahčovaciu službu využiť iba v rozsahu dní, nie hodín. “Ak matka potrebuje ísť napríklad k zubárovi len na dve hodiny, aj tak si musí vyčerpať celý deň. Problém je v tom, že nie je možné čerpať opatrovateľskú službu po hodinách, ale iba po dňoch.” Cieľom odľahčovacej služby je totiž nevyhnutný odpočinok opatrovateľa a je myslená ako “dovolenka” opatrovateľa ťažko postihnutého človeka. “Určite sa obrátim na poslancov Slovenskej národnej rady a budem ich žiadať o zmenu zákona, aby sa táto služba dala využívať po hodinách, nie len po celých dňoch,” hovorí Balážová.

Podľa Margity Schmidtovej bude do budúcna nutné veľmi intenzívne uvažovať o dennom stacionári. “Kremnica ho veľmi potrebuje, nielen z ľudského, sociálneho hľadiska, ale aj vzhľadom k fungovaniu rodín. Máme v Kremnici deti, ktoré sú medzi dvadsiatkou a tridsiatkou a hľadáme spôsob kam ich začleniť. Tie deti sú mobilné, veľmi hlboko mentálne retardované a izolované vo svojich domácnostiach, čo je veľmi na škodu veci. S tými deťmi sa dá pracovať, dá sa zvýšiť ich kvalita života, a kvalita života ich rodín i sociálneho prostredia. Spoločnosť sa vždy posudzuje podľa toho, aká je starostlivosť o toho najslabšieho a toto je jedna z priorít, ktorú bude treba v našom meste riešiť aj do budúcna,” uzatvára Margita Schmidtová.

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.