Obstarávanie komunálneho vozidla s príslušenstvom

Obstarávateľ: Mesto Kremnica
Metóda: Podlimitná zákazka – tovary
Vyhlásenie metódy: 13. 08. 2013
Predmet obstarávania: Komunálne vozidlo s príslušenstvom

Oznámenie

Verejný obstarávateľ Mesto Kremnica týmto oznamuje, že otváranie súťažných ponúk časti „Kritéria“ podlimitnej zákazky, zverejnenej vo VVO 160/2013 zo dňa 16.8. 2013 pod číslom 14254-WYT sa uskutoční za účasti uchádzačov dňa 23. 9. 2013 o 11,00 hod.

Otváranie súťažných ponúk sa uskutoční na adrese: Mesto Kremnica odd. Technických služieb, Langsfeldova ulica (bývalá požiarna zbrojnica) v zasadačke na prvom poschodí.

Zdieľať tento príspevok.