Poslanci BBSK uznesenie proti ťažbe v Kremnici neprijali ani na druhý pokus

Poslanci BBSK uznesenie proti ťažbe v Kremnici neprijali ani na druhý pokus

Kremnica chcela od Banskobystrického samosprávneho kraja podobné uznesenie proti ťažbe zlata, ako má Detva. Na rozdiel od Detvy však v tejto veci neboli jednotní poslanci za Žiarsky región, starostovia obcí mikroregiónu ani poslanci mesta Kremnica. Krajskí poslanci o Kremnici preto v auguste ani nerokovali. Stiahnuť tento bod z rokovania navrhol klub strany SMER-SD.

Nevyšiel ani druhý pokus

Ani druhý pokus o nesúhlasné stanovisko kraja  s povrchovou ťažbou Kremnici nevyšiel. Prvá šanca sa naskytla v apríli, pri rokovaní poslancov BBSK o Detve. Vtedy sa poslanci za tento región spojili a v krajskom parlamente presadili uznesenie o nesúhlasnom stanovisku kraja  s povrchovou ťažbou. V rozprave vtedy vystúpil poslanec Daniel Gelien a navrhol, aby sa toto uznesenie rozšírilo aj o Kremnicu, neuspel však. Ostatní poslanci za Žiarsky okres tvrdili, že o probléme ťažby zlata v Kremnici nemajú dostatok informácií. Pri druhom pokuse sa už spojili traja zo štyroch poslancov za Žiarsky okres. Poslankyňa Božena Kováčová sa do tejto iniciatívy nezapojila.

Ortac vidí zjavný obrat

Spoločnosti Ortac sa v kuloároch darí. Jej riaditelia sú toho názoru, že “doterajšie výsledky naznačujú zjavný obrat v úrovni záujmu miestnych komunít, z ktorých sú povzbudivé niektoré nedávne rozhodnutia v Kremnici, mikroregióne a regionálnych samosprávach.” Píšu to vo svojej správe investorom. Zjavný obrat, alebo pre Ortac povzbudivé rozhodnutie, však nepripúšťa žiaden volený predstaviteľ samosprávy a všetci naprieč politickým spektrom deklarujú svoj osobný negatívny vzťah k ťažbe. Prijať k tomu uznesenie, je ale problém. Ako dôvod, prečo sa o Kremnici v auguste ani nerokovalo, klub SMER-SD v krajskom parlamente uviedol uznesenie mesta Kremnica, uznesenie mikroregiónu Kremnica a nejednotnosť medzi starostami a kremnickými poslancami. Ako tieto dokumenty vznikli?

Úprimné nie poslancov Kremnice 

Uznesenie Kremnice si v apríli Ortac doslova a do písmena vypýtal. /Videozáznam/ Spoločnosť Ortac navrhla poslancom dokonca aj text uznesenia v ktorom malo mesto Kremnica súhlasiť, aby Ortac inicioval a predložil projekt. Poslanci tento diktát odmietli a nahradili ho vlastným návrhom. Deklaráciu poslancov, že mestské zastupiteľstvo v Kremnici sa bude aktívne zapájať do tohto procesu a ich výzvu, aby sa do tohto procesu aktívne zapojila aj verejnosť, občania prítomní na mestskom zastupiteľstve rezolútne odmietli. Poslanci teda prijali text navrhnutý primátorkou, že mesto bude postupovať podľa zákona. S týmto sa poslanci veľmi rýchlo stotožnili, lebo na žiadosť Ortacu údajne museli odpovedať uznesením. Uznesenie síce nehovorí nič viac, ako že mesto bude postupovať podľa zákona, je to však zároveň jediné uznesenie o ťažbe, ktoré sa k nej nevyjadruje negatívne. Ďalšie dve platné, deklaratívne uznesenia mesta proti ťažbe už BBSK ignoroval.

Vyjadrili sa aj obce mimo dobývací priestor

Zaujímavý je aj vznik uznesenia mikroregiónu Kremnica: “Mikroregión Kremnica a okolie sa k ťažbe zlata v Kremnici nebude vyjadrovať, pokiaľ nebude vypracovaný k tejto problematike relevantný dokument v zmysle zákona č. 24/2006.” Mikroregión je občianskym združením, ktoré združuje starostov obcí a aj keď funguje už niekoľko rokov, je to jeho prvé uznesenie vôbec. Doteraz si vystačili so zápisnicami, uznesenie občianskeho združenia navyše nemá žiadnu právnu silu. Poslanci BBSK tento dokument však uprednostnili pred právne záväznými uzneseniami obcí v dobývacom priestore. Podľa predsedu mikroregiónu Dušana Rajčana, uznesenie prijali ako “reakciu na osočovanie poslanca Geliena, ktorý nás osočil z úplatkárstva.” Poslanec Daniel Gelien však zverejnil svoj blog o samosprávach prijímajúcich dary od spoločnosti Ortac až o dva mesiace neskôr.

Ortac rozdáva peniaze

“Nikdy som nepovedal, že Rajčan alebo iný starosta prijal úplatok. Povedal som, že poskytovanie sponzorstva zo strany Ortacu považujem za skrytú formu úplatkárstva a to je rozdiel”, vysvetľuje Daniel Gelien, ktorý na svojom blogu zverejnil zoznam samospráv, ktoré prijali dar od firmy Ortac. V blogu “Sú samosprávy v otázke ťažby zlata skutočne nezávislé?“, píše: “Tvrdím, že prijatím sponzorstva vzniká prinajmenšom morálny záväzok voči jeho poskytovateľovi. A tvrdím, že niektoré obce rétoriku v otázke povrchovej ťažby až príliš nápadne zmiernili, resp. radšej zostávajú mlčať.” Riaditeľ Ortac Resources na Gelienov blog reagoval listom poslancom BBSK, v ktorom napísal: “V každej zodpovednej spoločnosti je podpora komunity a komunitných projektov štandardným postupom, spolu s firemnou filantropiou, ktorú ako spoločnosť budujeme už niekoľko rokov, a nič za to neočakávame. (…) Za podporovanie niečoho pozitívneho sa úplatky nedávajú, pán Gelien,” odkázal Pomichal poslancovi Gelienovi. Kompletný zoznam prijímateľov finančných darov však Ortac nezverejnil. Aj keby tak urobil, jeho úplnosť nie je možné overiť.

Maňka: informovali ma starostovia a kremnickí poslanci

BBSK_1

Predseda BBSK sa medzi Kremničanmi demonštrujúcimi za prijatie uznesenia zastavil a oznámil, že o stiahnutie sporného bodu z rokovania BBSK ho požiadali starostovia mikroregiónu a skupina kremnických poslancov.

Pred zastupiteľstvom obe strany lobovali medzi poslancami BBSK aj u predsedu Vladimíra Maňku. Poslanci za žiarsky región sa stretli z Ortacom aj s Kremnicou nad zlato, Ortac rozoslal list všetkým poslancom BBSK, svojim listom naň reagoval aj Daniel Gelien, predsedu BBSK však riaditelia Ortacu nenavštívili. Za stiahnutie tohto bodu z rokovania u predsedu BBSK lobovali starostovia mikroregiónu a kremnickí poslanci. Kremničanom, ktorí prišli na zastupiteľstvo podporiť prijatie uznesenia, to povedal priamo Vladimír Maňka. “V to ráno som hovoril o desiatich poslancoch, ktorí chcú, aby sa postupovalo podľa zákona (to znamená, že sa vyjadria, keď bude spracovaná EIA). Aj uznesenie z tohto roka, za ktoré hlasovalo všetkých prítomných 11 poslancov (z 13), o tom svedčí. Minulý týždeň som sa stretol s tromi z nich a s dvomi starostami, ktorí ma o tom informovali,” tvrdí Maňka. Poslanci Boldiš, Vojtko a Slašťan o stretnutí ich kolegov s Maňkom údajne nevedeli, ostatní poslanci (Kirková, Mišíková, Miškóci, Petráš, Popová, Pračková, Žabka) na otázky KN nereagovali. Stiahnutie tohto bohu z rokovania privítal iba Ortac. “Myslíme si, že VÚC v tejto veci zaujal seriózny a uvážený postoj,” reagovala tlačová kancelária Ortac Resources. V ten deň stúpla hodnota ich akcií o 42%.

Nejednotnosť obyvateľov?

BBSK_2

Podporu prijatia uznesenia prišli jednoznačne vyjadriť iba poslanci Kríž a Privalinec. Skupina poslancov, ktorá sa na zastupiteľstvo prišla “pozrieť”, sa pri špalieri demonštrujúcich Kremničanov nepristavila.

Podľa väčšiny kremnických poslancov, poslanci BBSK rozhodli o stiahnutí predmetného bodu z rokovania z dôvodu „nejednotnosti názorov obyvateľov dotknutého regiónu“. Obyvateľmi regiónu však neargumentoval nikto. Poslanec Jozef Ježík, predseda klubu SMER – SD, deklaroval, že BBSK bude rešpektovať tie stanoviská, ktoré “vychádzajú z regiónov a určite ak z daného regiónu budú relevantné stanoviská dotknutých zastupiteľstiev, či už miest, alebo dotknutých obcí, tak sa môžete spoľahnúť, že sa budeme prikláňať k týmto stanoviskám a naše rozhodnutie bude v súlade s väčšinovým názorom z tohto regiónu.” Aj keď relevantné stanoviská boli prílohou návrhu uznesenia, poslanci BBSK argumentovali uznesením občianskeho združenia, nejednotnosťou medzi poslancami žiarskeho regiónu, nejednotnosťou medzi starostami mikroregiónu a nejednotnosťou medzi poslancami Kremnice. Tá bola zrejmá aj na samotnom zastupiteľstve, na ktoré sa dostavilo spolu 10 poslancov Kremnice. Iba Igor Kríž a Dušan Privalinec však prišli s demonštrujúcimi Kremničanmi podporiť prijatie uznesenia, skupina ôsmich poslancov sa prišla “pozrieť”.

Do tretice…

graf_BBSK

Po neprijatí uznesenia BBSK, hodnota akcií Ortac Resources stúpla o 42%.

Tretí pokus o prijatie uznesenia proti ťažbe zlata v Kremnici bude mať Banskobystrický samosprávny kraj 18. októbra na poslednom rokovaní krajského zastupiteľstva v tomto volebnom období. Návrh budú teraz predkladať už všetci poslanci za žiarsky región, keďže k Danielovi Gelienovi, Vladimírovi Flimerovi a Ladislavavovi Kukolíkovi sa pridá aj Božena Kováčová. Tento krát bude dodržaná aj procedúra, ktorú odporučil predseda Vladimír Maňka a ich návrh prerokujú príslušné komisie BBSK.

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Silver Jurtinus
Graf: http://www.iii.co.uk/investment/detail?code=cotn:OTC.L&display=chart&it=le

Zdieľať tento príspevok.