Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica
termín: mimoriadna dotácia

Dotačná komisia zasadala mimoriadne dňa 7.10.2013
Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko
Ospravedlnení: Ivan Petráš, Milan Miškóci,

 

Oblasť kultúra: 1.397 €

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 721,60 €

C/Fond kultúry- 10% = – 562,30 €

 

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Dychová hudba Minciar

1.270

590

404

Zakúpenie dychových hudobných nástrojov
KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ,n.o.

1.600

800

300

40.výročie založenia divadla-cestovné,technické
OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu

8.000

1.500

1.000

13.thInternational Childrens Festival – organizačno-technické zabezpečenie

 

OBLASŤ Telesná kultúra: 1.216,25 €    

A/Fond mládežníckeho športu= 400 €                                          

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 673,25 €   

C/ Fond športových podujatí = -8 €           

D/ Fond športu= 151 €

 

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov

1.000

500

250

100.výročie lyžovania v Kremnici – výstava
Športový klub futbalu

4.000

500

250

90.výročie futbalu v Kremnici – organizačno technické zabezpečenie
Športový klub tenisu

1.500

500

250

115.výročie tenisu v Kremnici – organizačno technické zabezpečenie
TJ Biela stopa Kremnica

1.000

500

250

100.výročie lyžovania v Kremnici – sprievodné akcie
Šachový klub Mestské lesy Kremnica

1.100

550

216,25

Notebook, tlačiareň

 

OBLASŤ SOCIÁLNA: 307,- €                          

 

Ing . Beata Kirková, predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.