Na Skalke pribudne 200 parkovacích miest

Mestské zastupiteľstvo na novembrovom rokovaní súhlasilo s využitím časti lesného pozemku na  Skalke na dočasné parkovanie vozidiel počas zimnej sezóny. Nové parkovisko vznikne tesne pred otvorením zimnej sezóny.

Mesto Kremnica súhlasilo s vytvorením dočasnej parkovacej plochy skúšobne na 5 rokov. “Ak sa nové parkovisko neosvedčí, alebo vzniknú iné neočakávané problémy, po piatich rokoch budeme môcť tento pozemok opäť zalesniť,” hovorí primátorka.

“Súčasťou žiadosti o dočasné vyňatie lesa z lesného pôdneho fondu bolo 13 príloh,” hovorí Peter Hyža, manažér Skalka arény. Okrem vyjadrení vlastníka lesa, správcu lesa a znaleckých posudkov bol súčasťou žiadosti aj plán a projekt rekultivácie aj s časovým harmonogram. Na mieste boli aj pracovníci orgánov životného prostredia, obhliadky sa zúčastnili sa jej aj zástupcovia Chránenej krajinnej oblasti. “Všetci čo sa podľa zákona mali vyjadriť sa vyjadrili, vyjadrenie pracovníkov CHKO bolo naviac, lebo oni sú privolávaní len k hodnotnejším porastom, ale aj tak tam boli a nemali s tým problém, čo je plus,” hovorí Peter Hyža.

gif_vyrubOdlesňovať budúce parkovisko začala spoločnosť Mestské lesy Kremnica v pondelok 2. decembra. Podľa riaditeľa mestských lesov bude odlesňovanie trvať 7 až 10 dní a vadiť by nemal ani prípadný sneh. “Keď nenapadne viac ako 20 centimetrov, nebudeme mať žiadny problém”, ubezpečuje Mutňanský. Vyťažený materiál poputuje do zásob mestských lesov a bude slúžiť ako palivové drevo.

Kapacitu parkoviska zatiaľ Peter Hyža len odhaduje. “Maximálna možná miera áut pre túto plochu je 280 áut, minimálna miera je 180 áut. Koľko áut tam bude môcť v skutočnosti parkovať ukáže až realita,” hovorí Hyža.

Cesty a parkoviská môžu čistiť vlastnou frézou

Skala Aréna kúpila vlastnú frézu, takže už nebude odkázaná na správcu cesty. Máme zmluvu s Okresnou správou ciest stredisko Žiar nad Hronom, ktorá spočíva v tom, že v prípade, ak oni nebudú stíhať cestu upraviť, môžu si ten stroj objednať od nás. To znamená, že ak bude kalamitná situácia, ktorá bežne býva 2-3 krát za zimu a nebudú stíhať, majú právo si od nás ten stroj objednať. Výhodou je aj to, že pokiaľ my budeme chcieť cestu upraviť na vlastné náklady, len zavoláme na dispečing a oni nám to odobria. A sú povinný nám dodať pluh, ktorý cestu za frézou začistí. Keďže naša vlastná fréza bude odparkovaná na Skalke, v zásade si môžeme cestu odfrézovať kedykoľvek chceme a nebudeme sa musieť frézy doprosovať, ako to bolo po minulé roky,” avizuje Peter Hyža, manažér Skala Arény.

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.