Obnovenú expozíciu lyžovania otvorili krstom denníka Rudolfa Čillíka

Obnovenú expozíciu lyžovania otvorili krstom denníka Rudolfa Čillíka

Stálu expozíciu histórie lyžovania na Slovensku otvorilo Múzeum telesnej kultúry v roku 2003 v priestoroch Kultúrneho a informačného centra. Kvôli problémom s vykurovaním priestorov expozície však bola od roku 2010 v zimných mesiacoch neprístupná. Od piatka 6. decembra je reinštalovaná expozícia prístupná verejnosti v Bellovom dome.

gantnerova_letenayová

Prezidentka Slovenskej lyžiarskej asociácie Janka Gantnerová a Zdenka Letenayová, riaditeľka Múzea telesnej kultúry v SR.

Na základe rokovania Národnej banky Slovenska – Múzea mincí a medailí v Kremnici, Slovenského združenia telesnej kultúry a Mesta Kremnica, prišlo koncom roka 2001 k prevodu fondu lyžovania z majetku Múzea mincí a medailí do vlastníctva Múzea telesnej kultúry v SR. V roku 2003 bola sprístupnená v spolupráci s Mestom Kremnica MTK – Stála expozícia histórie lyžovania na Slovensku v priestoroch Informačného centra mesta Kremnica.

Od roku 2010 však bola expozícia v zimných mesiacoch neprístupná, nakoľko Mesto Kremnica,  správca a majiteľ budovy, v ktorej sa expozícia nachádzala, v rámci šetrenia finančných zdrojov na energiu priestor uzatváralo. Na základe podnetov občanov a

Rudolf Čillík s Jankou Gantnerovou.

Rudolf Čillík s Jankou Gantnerovou.

návštevníkov Kremnice, ktorí žiadali o vyriešenie tejto situácie sa vedenie mesta rozhodlo ponúknuť Múzeu telesnej kultúry v SR nové priestory, aby expozícia mohla byť otvorená aj počas zimnej sezóny. Od piatka 6. decembra 2013 je reinštalovaná expozícia prístupná verejnosti v Bellovom dome každý  piatok až nedeľu od 11 hod. – do 15 hod.

Zatiaľ je verejnosti prístupná časť venovaná stálej expozícii, v priebehu budúceho roka bude  pre návštevníkov otvorená aj druhá časť venovaná príležitostným výstavám. Prvou bude výstava venovaná 100 rokom organizovaného lyžovania v Kremnici.

Denník Rudolfa Čillíka pokrstili snehom

Knihu pokrstil snehom Štefan Grosch, priateľ a súputník Rudolfa Čillíka

Knihu pokrstil snehom Štefan Grosch, priateľ a súputník Rudolfa Čillíka

Zbierka múzea začala vznikať v roku 1993, pričom jedným z iniciátorov a prvých prispievateľov bol práve Rudolf Čillík – najúspešnejšia postava histórie kremnického športu a najvýraznejšia postava storočnej histórie organizovaného kremnického lyžovania. Spolu s množstvom iných cenných predmetov a dokumentov z  aktívnej športovej a funkcionárskej činnosti, daroval do zbierok múze aj svoj denník, ktorý si písal počas účasti na VIII. zimných olympijských hrách 1960 v Squaw Valley – v “Údolí žien”, ako ho vo svojom denník sám nazýva. O odborné múzejné spracovanie zbierky z darov Rudolfa Čillíka sa postarala pani Darina Salátová, ktorá prepísala aj olympijský denník. Autentický prepis denníka Múzeum telesnej kultúry vydalo v edícii Z depozitára múzea.

“Denník je úžasný dokument z pohľadu športovca ako vníma svoju účasť na olympijských hrách a ako sa k nim sám postavil, zhodnotil svoje poslanie, aj svoj neúspech. Je to úžasné čítanie,” povedala na krste Zdenka Letenayová, riaditeľka Múzea telesnej kultúry v SR. Krstným otcom publikácie sa stal Štefan Grosch, priateľ a súputník Rudolfa Čillíka, ktorý ju pokrstil, ako inak, snehom. „Rád by som sa dožil toho, aby slovenskí reprezentanti opäť ukázali silu slovenského bežeckého lyžovania na svetových podujatiach. Táto generácia zničila všetko, čo kedysi fungovalo a šport prekvital. Preto treba podporiť mládež na školách, honorovať trénerov a vytvoriť im podmienky, vďaka ktorým sa to môže podariť,“ spomenul nestor kremnického lyžovania vo svojom príhovore.

 

Silver Jurtinus, Jozef Mecele

Zdieľať tento príspevok.