Telesná kondícia, seniori a zdravie spolu úzko súvisia

Telesná kondícia, seniori a zdravie spolu úzko súvisia

Preč sú časy, keď sa ľuďom v staršom veku odporúčali len prechádzky, či mierne cvičenie.

Aby pohybová aktivita slúžila k udržaniu zdatnosti potrebnej k aktívnemu stárnutiu, k čo najvyššej kvalite života, musí mať vo svojom obsahu prostriedky na zlepšenie kardiorespiračných funkcií, udržanie svalovej sily, posturálnu stabilitu atď.

Ako sa meria telesná zdatnosť u seniorov? Pomocou prepracovaného kanadského Senior Fittnes Testu, ktorý testuje silu, aeróbnu vytrvalosť, flexibilitu, dynamickú rovnováhu, vytrvalosť, v kategórii od 50 do 80 rokov. Má motivačný i diagnostilický význam a kremnickí Aktívní seniori sa testovali už tretíkrát, vždy s odstupom troch rokov. Posledná – vytrvalostná disciplína „chôdza za 6 minut“ sa realizovala na Svetový deň zdravia 7. apríla. Od prvého testovania prešlo 9 rokov a veľmi nás teší, že sa výsledky u testovaných nezhoršili a že sú nadpriemerné. Potvrdzuje to význam a účinnosť pravidelného odborne vedeného cvičenia.

Seniorom v meste ponúkame poradenstvo v zostavení pohybového programu, v možnosti zapojiť sa do pravidelnej pohybovej aktivity, otestovať sa, zoznámiť sa s taj-chi, prípadne využiť palice na kondičnú chôdzu. Každý pondelok od 28. 4. do 31. 5. 2014 v čase od 17.00 do 18.00 podľa počasia v našej krásnej Zechenterovej záhrade.

(AS)

Zdieľať tento príspevok.