Občianske združenie 1115 v lete zobudí Zechentera

Občianske združenie 1115 v lete zobudí Zechentera

Zobuďme Zechentera je názov projektu, na ktorý občianske združenie 1115 získalo dotáciu od Ministerstva kultúry vo výške 4000 €. V Zechenterovej záhrade budú počas mesiacov jún, júl a august prebiehať multižánrové, kultúrne podujatia.

Občianske združenie uspelo s projektom v programe Umenie – medziodborové profesionálne kultúrne aktivity, teda podujatia, ktoré sú súhrnom aktivít viacerých druhov umenia. Účelom poskytnutia dotácie je tvorba a šírenie umeleckých diel, ich reflexií a vzdelávací program v kultúre.

Podľa Zdenka Gálisa z občianskeho združenia 1115, pôjde o letné kino v Zechenterovej záhrade za kinom Akropola. “Pred filmom sa uskutoční vždy jedno sprievodné podujatie, či už koncert, divadlo, čítačka, alebo workshop,” hovorí Gális. “Program ešte nie je uzavretý, môžem však už prezradiť napríklad čítačku s Petrom Glockom, známym predovšetkým vďaka svojej tvorbe pre deti a autorom scenárov k známych slovenských rozprávok ako Plavčík a Vratko, alebo Popolvár najväčší na svete. Pripravujeme koncert jazzového kvarteta Pink Horse a kapely The Global Optimistic s presahom do elektroniky, chystáme interaktívne divadelné predstavenie Žena ako žena divadla Pôtoň z Bátoviec,” vymenúva Gális.

“Som veľmi rád, že vďaka dotácii od ministerstva budeme môcť oživiť Zechenterovu záhradu a obohatiť program Kremnického kultúrneho leta. Podujatia sa budú konať vždy v utorok so začiatkom od 18.00. Prvé podujatie bude 3. júna a všetkých srdečne pozývam zobudiť Zechentera,” uzatvára Zdenko Gális.

Nie je to prvý úspešný projekt Občianskeho združenia 1115. V roku 2010 združenie získalo 7 000 € na revitalizáciu námestíčka pred kinom v pilotnom ročníku programu Think Big nadácie Ekopolis.

 

Silver Jurtinus, autor je členom OZ 1115

Zdieľať tento príspevok.