Koľko poslancov, toľko názorov na parkovanie

Od februára 2014 platí nové Všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní na území mesta. Okrem zavedenia SMS platby sa pre vodičov v oblasti dočasného parkovania zatiaľ nič nezmenilo. Zmeny v spoplatnení parkovísk totiž musia byť prijaté vo forme uznesenia, zhodu v systéme spoplatnenia jednotlivých parkovísk však poslanci doteraz nenašli.

Návrh regulácie parkovísk vypracoval Marián Sikorai z Oddelenia výstavby a životného prostredia na základe odporúčania komisií mestského zastupiteľstva. Cieľom návrhu podľa neho nie je inkasovať peniaze z poplatkov za parkovanie. Cieľom je regulácia počtu dočasne parkujúcich vozidiel, k čomu sa spoplatnenie parkovísk v čase, keď je nápor vozidiel najväčší, využíva ako nástroj regulácie.

“Spoplatnenie parkovania je jediný nástroj aký bol doteraz vymyslený na regulovanie statickej dopravy v mestách  a ktorý funguje nielen na Slovensku, ale na celom svete,” hovorí náčelník polície Roman Brhlík. “Ak parkovisko nie je spoplatnené, potom mi nič nebráni, aby som tam auto zaparkoval a mal ho tam dva týždne,” upozornil Brhlík, pričom problém je podľa neho práve v tom, že aj to málo parkovacích plôch, ktoré mesto má, zaberajú dlhodobo parkujúce autá. Cena za parkovanie v meste je pritom podľa náčelníka mestskej polície priaznivá. “Pre tých, ktorí chodia sporadicky do mesta je 50 centov na hodinu veľa? Pre tých, čo chodia pravidelne do mesta, je 25 € na rok, čiže 2,30 € na mesiac veľa? Za 2,30 € môžu parkovať v celom meste, na ktoromkoľvek mieste na akúkoľvek dlhú dobu. Ale ak bude niečo zadarmo, napríklad parkovisko pred Jednotou, tí ľudia, ktorí si doteraz kupovali parkovacie, karty ich prestanú kupovať a pri Jednote už nezaparkujete, lebo tam budú zaparkované autá a nič vodičov nebude nútiť, aby nakúpili a odišli”, tvrdí Brhlík.

Už v tomto návrhu chýbalo parkovisko pri poliklinike: “Z konečného návrhu bolo vyňaté parkovisko pri poliklinike na Dolnej ulici, kde boli odporúčania komisií príliš rôznorodé a odlišné od návrhu mestského úradu, preto sa navrhuje dočasne ponechať súčasný stav, bez spoplatnenia a o konečnom riešení ešte rokovať s okresným dopravným inšpektorátom a následne toto parkovisko osobitne prerokovať v komisiách mestského zastupiteľstva,” čítame v dôvodovej správe. Rôznorodé boli však názory aj na ostatné parkovacie plochy. “Táto téma bola prerokovávaná už viac krát a platí, že koľko ľudí, toľko názorov, preto je ťažké nájsť konsenzus,” povedal Marián Sikorai.

Podľa poslanca Mariána Vojtka sa o tomto materiáli poslanci na ich spoločných stretnutiach rozprávali nie raz, preto je z návrhu prekvapený a v tejto podobe ho nepodporí. “Tu nejde o konsenzus všetkých komisií, ale je to skopírovaný návrh Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky. Nie sú tu brané do úvahy odporúčania dvoch najrelevantnejších komisií pre túto problematiku a to komisie cestovného ruchu a komisie ekonomickej. V ekonomickej komisii sme napríklad odporúčali, aby soboty a nedele boli nespoplatnené a aby časy spoplatnenia parkovísk boli rovnaké na všetkých parkoviskách.” Zo spoplatnením parkovísk cez víkend nesúhlasí ani poslankyňa Janka Volková: “Bezplatné parkovanie je jeden z benefitov pre návštevníkov Kremnice a takisto nebudem hlasovať za toto uznesenie.” Ani podľa poslankyne Lujzy Pračkovej nie je spoplatnenie parkovísk cez víkend prínosom pre návštevníkov mesta a osobne je toho názoru, že parkovisko Jeleň by nemalo byť spoplatnené vôbec. Poslankyňa Klára Popová súhlasí, že jedno parkovisko by spoplatnené byť nemalo, ale podľa nej by to malo byť parkovisko pri Jednote. Návrh, podľa poslanca Ivana Petráša, nie je koncepčný ale chaotický.  Parkovisko Jeleň by navrhoval ako neplatené parkovisko na podporu cestovného ruchu, prípadne aby tam bola rampa na trojhodinové bezplatné parkovanie, podobne ako je to v nákupných centrách. Zo spoplatnením víkendov nesúhlasí ani poslanec Jaroslav Slašťan a tiež má problém s tým, že ani jedno parkovisko nie je bez spoplatnenia. “Či už to bude parkovisko pred Jednotou alebo Jeleň, ale viac krát sme sa viacerí poslanci dohodli, že jedno parkovisko by malo zostať voľné.” PoslanecNorbert Boldiš navrhol materiál stiahnuť z rokovania a prepracovať. “Ja som hlasoval, keď bol navrhnutý model spoplatnenia parkovania už predtým, proti, takže bol by som sám proti tomu, keby som teraz bol za”, povedal poslanec Milan Žabka. Podľa poslankyne Viery Mišíkovej sa návrh spoplatnenia parkovísk ťahá už mesiace. “V decembri sme sa mali dohodnúť, ako budú parkoviská spoplatnené. Je máj a my sme sa ešte nedohodli,” povedala. Podľa Mišíkovej by už materiál nemal ísť naspäť do komisií, ale mali by to riešiť poslanci spoločne. Podobne sa vyjadril aj náčelník mestskej polície Roman Brhlík: “Pozrite si sami, čo vyšlo z komisií. Tu by som ozaj potreboval, aby ste boli všetci trinásti a poďme debatovať. Bez toho, aby sme diskutovali a vysvetlili si veci, to nespravíme. Vy niečo navrhnite, pán Sikorai posúdi, či je to v zmysle zákona možné a ja, čo to prinesie, aký výsledok to bude mať, aké riziká  tam môžu nastať, alebo aké výhody z toho môžu plynúť.” Poslanci materiál z rokovania napokon stiahli. Proti hlasoval iba poslanec Igor Kríž, poslanci Milan Miškócia a Klára Popová sa hlasovania zdržali.

 

 Návrh spoplatnenia pre jednotlivé parkovacie plochy v zóne s obmedzeným státím:

 

Štefánikovo námestiePondelok – piatok 08.00 -17.00, víkend 08.00 -12.00
Námestie SNPPondelok – piatok 08.00 – 17.00, sobota 08.00 -12.00
Zechenterova ulica (pri pošte)Pondelok – piatok 08.00 – 16.00
Parkovisko JeleňPondelok – piatok 11.00 – 14.00
Parkovisko za CentrálomPondelok – piatok 09.00 – 16.00, sobota 09.00 – 12.00
Parkovisko pri JednotePondelok – piatok 09.00 – 16.00, sobota 09.00 – 12.00
Parkovisko pri poliklinike (Dolná ul.)Nespoplatnené,bude riešené osobitne
Komunikácia pri kine AkropolaVyňať zo zóny so zákazom státia

 

 

Silver Jurtinus

 

 

Zdieľať tento príspevok.