Aktualizované: Brány kúpaliska sa tento rok neotvoria

Aktualizované: Brány kúpaliska sa tento rok neotvoria

Kremnická banská spoločnosť pristúpila k výmene potrubia a elektrických káblov v jame č. IV.“Jedná sa o technicky náročné práce vykonávané v zvislom banskom diele s obmedzeným režimom práce. Pôvodné prívodové tlakové potrubie ako aj vysokonapäťové káble sú pôvodné – z roku 1921. Pre náročnosť a rozsah vykonávaných prác nie je možné technicky ani organizačne zabezpečiť čerpanie termálnej vody pre potreby kúpaliska,” informoval výkonný riaditeľ Kremnickej banskej spoločnosti Peter Majer. Práce začali v máji a ukončené by mali byť v novembri. “Vzhľadom na opakovane sa vyskytujúce poruchy na tlakovom prívodnom potrubí vody v závere roka 2013, považujeme túto opravu pre našu spoločnosť za prioritnú,” informoval Peter Majer.

Termálne kúpalisko Katarína vlastní spoločnosť Damit s.r.o., ktorá ho v roku 2006 kúpila od mesta Kremnica za 2 milióny korún (66 388 €). Jozef Mičo zo spoločnosti Damit tvrdí, že počas prevádzkovania kúpaliska doň investovali 920 000 € (28 mil. Sk). V súčasnosti je kúpalisko Katarína na predaj za 1,5 mil. € (45 mil. Sk). “Okrem mojej duše ja mám všetko na predaj,” povedal Jozef Mičo. “Kým to niekto nekúpi, urobím všetko preto, aby to kúpalisko fungovalo v čo najlepšom možnom režime, aby bolo stále funkčné, aby to spĺňalo svoj účel, ale nemyslím si, že by sme doňho v krátkej dobe investovali nejaké veľké finančné prostriedky z vlastných finančných zdrojov. Ak by sa ale stalo, že bude vypísaná zaujímavá výzva, určite by sme sa o dotácie uchádzali,” hovorí Mičo, ktorý už jeden pokus o získanie dotácie z fondov Európskej únie podnikol – z termálneho kúpaliska mal vzniknúť aquapark.  “Môj záujem zrekonštruovať kúpalisko bol veľmi seriózny a vážny. Nebol by som inak vyhodil 600 tis. Sk (20 tis. €) na projekt. Mala to byť obrovská investícia, v korunách okolo 250 – 300 miliónov (8 – 10 mil. €). Nedospel som však do štádia, aby som ho mohol predložiť ako žiadateľ o grant z fondov EU, pretože som nemal všetky potrebné podklady.” Na otázku, čo konkrétne spôsobilo, že sa mu nepodarilo skompletizovať žiadosť, Mičo odpovedal vyhýbavo: “Nenašlo to pochopenie tam, kde to pochopenie malo nájsť.”

Poslanec Marián Vojtko za to viní vedenie mesta: “Žiadosť firmy Damit bol na niektorom zo stolov Mestského úradu niekoľko týždňov, kým sa na dopyt pána Miča dostala na vedomie poslancov MsZ. Okamžite sme podporili daný projekt a požiadali primátorku, aby iniciovala stretnutie troch dotknutých strán: Mesto – Futbalisti – Damit. K takémuto stretnutiu, podľa informácií, ktoré sa k nám dostali, nikdy nedošlo. Ak malo vedenie mesta záujem o takýto veľký projekt, malo spraviť maximum, aby sa Kremnica zatraktívnila. Dnes by sme možno nestáli pred výlukou kúpaliska na celú jednu sezónu. Avšak mesto podľa mňa zaujalo postoj “toto je biznis súkromníka, prečo by sme sa mali snažiť aj my?”” vyjadril svoj názor poslanec Vojtko na Facebooku mesta Kremnica.

Balážová: žiadosti sme vyhoveli do šiestich týždňov

Podľa primátorky mesta Zuzana Balážovej mesto projekt podporilo. “Začiatkom roka 2008 ma navštívil pán Mičo a predstavil mi projekt rekonštrukcie kúpaliska Katarína, ktorý chcel zrealizovať za pomoci eurofondov. Dal mi k dispozícii architektonickú štúdiu vypracovanú v roku 1996. Táto štúdia mala niekoľko „háčikov“. Predpokladala výstavbu novej budovy tesne na hranici s futbalovým štadiónom a predpokladala využitie pozemku bývalého záhradníctva. Upozornila som pána Miča, že na pozemku bývalého záhradníctva bol medzičasom vybudovaný kanalizačný zberač, ktorý môže byť prekážkou pre jeho budúce využívanie. Ihneď som si vyžiadala stanovisko vtedajšieho predsedu futbalového klubu  k možnosti postaviť novú budovu v tesnej blízkosti hranice futbalového ihriska. Vyjadril sa v tom zmysle, že nakoľko priestor medzi bránkou a hranicou pozemku je dostatočne široký, nebude problémom, ak bude navrhovaná budova stáť blízko hranice ihriska. O ústretovom stanovisku futbalového klubu som informovala pána Miča telefonicky. Dňa 18. 2. 2008 požiadala spoločnosť DAMIT, s.r.o. mesto Kremnica o odkúpenie pozemkov bývalého záhradníctva. Pán Mičo v tom čase nevedel, či na získanie financií z EÚ bude podmienkou vlastníctvo pozemkov, alebo či bude postačovať aj dlhodobý prenájom. O zámere pána Miča som informovala ešte v ten deň poslancov mestského zastupiteľstva na spoločnom stretnutí, kde som im dala k dispozícii spomínanú štúdiu. Podľa prezenčnej listiny boli prítomní všetci poslanci, teda aj pán Vojtko. Dňa 10. 3. 2008 komisia ekonomická, majetku mesta a likvidačná žiadala spresniť, či je pre realizáciu projektu z finančných prostriedkov EÚ nevyhnutné vlastníctvo pozemkov alebo stačí dlhodobý prenájom. Členovia komisie sa rozhodli vyjadriť k žiadosti na stretnutí dňa 25. 3. 2008. Dňa 25. 3. 2008 sme otázku prenájmu, respektíve predaja pozemku bývalého záhradníctva opäť prerokovali spoločne na stretnutí poslancov, kde bol podľa prezenčnej listiny prítomný aj pán Vojtko. Dňa 27. 3. 2008 schválilo MsZ spoločnosti DAMIT, s.r.o. prenájom požadovaných pozemkov. Očakávala som, že pán Mičo, ak získa predpokladanú podporu z eurofondov, podá žiadosť podľa stavebného zákona na stavebné povolenie. Takúto žiadosť však pán Mičo nikdy nepodal.Keď som sa o to neskôr zaujímala, vysvitlo, že sa mu tie peniaze získať nepodarilo. Pán Vojtko si buď nepamätá, alebo vedome zavádza. Pravda je však taká, že žiadosti spoločnosti DAMIT sme vyhoveli v priebehu 6 týždňov,” vyvracia tvrdenia poslanca Vojtka primátorka Balážová. “Mrzí ma, že pán Vojtko dlhodobo, vedome klame a rozširuje fámu o tom, že som zabránila výstavbe aquaparku. Nie je to pravda,” uzatvára Balážová.

 

Silver Jurtinus

Zdieľať tento príspevok.