Obnova základnej školy

Mesto Kremnica plánuje v 06/2014 vyhlásiť výzvu (podlimitná zákazka) na dodávateľa stavebných prác na predmet zákazky: „Obnova Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici“

Zdieľať tento príspevok.